mar 11

UPOZORNENIE

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, v zmysle nariadení Ústredného krízového štábu SR, Regionálneho .úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR, dôrazne žiadame občanov, ktorí vstupujú do priestorov miestneho úradu, aby nezľahčovali súčasnú situáciu. Upozorňujeme, že v prípade úmyselného šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby sa budeme riadiť dole uvedenou legislatívou.

Trestný čin „ŠÍRENIE NEBEZPEČNEJ NÁKAZLIVEJ ĽUDSKEJ CHOROBY“ ustanovenie § 163 Trestného zákona.

(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) za krízovej situácie.

mar 11

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v rámci prijatých preventívnych opatrení súvisiacich s koronavírusom, sa overovanie mimo úradu nevykonáva do odvolania. Za pochopenie ďakujeme.

mar 10

OZNAM

Od stredy 11. marca 2020  do piatku 20. marca 2020 (vrátane) bude miestny úrad otvorený až od 9.00 hodiny. Dôvodom je dezinfekcia vnútorných priestorov. Ďakujeme za pochopenie.

mar 09

POTRAVINOVÁ POMOC – POZOR, ZMENA!

Výdaj potravinovej pomoci, ktorý je plánovaný na štvrtok 12. marca 2020, sa uskutoční v čase od 9.00 – 11.00 hodiny. Balíčky sa budú vydávať na parkovisku pred Miestnym úradom na Poludníkovej 7.

mar 09

Začala sa výstavba Združeného chodníka pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková – Golianova

Začiatkom mesiaca v našej metskej časti odštartovala rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších vedúceho po pravom brehu rieky Hornád, v časti od Ladožskej ulice po Rovníkovú ulicu. Investičná aktivita, určená nielen pre cyklistov, sa uskutočňuje z rozpočtu mesta Košice. Spoločnosť Cesty Košice ako víťaz verejného obstarávania ju zrealizuje za sumu 85 152 eur s DPH. Prečítajte si viac »

mar 09

OZNÁMENIE

Milí obyvatelia, dnes – v pondelok 9. marca 2020 je miestny úrad otvorený od 10.00 hodiny z dôvodu prijatia opatrení v súvislosti s koronavírusom. Za pochopenie ďakujeme.

mar 07

Milé slečny, ctené dámy,

pri príležitosti  Medzinárodného dňa žien by som nám – ženám rada zaželala, aby sme si v každej chvíli života dokázali zachovať svoju ženskosť.
Sme hrdé dcéry, neskôr starostlivé mamy, milujúce partnerky, ale predovšetkým ŽENY. Len my dokážeme precítiť najintenzívnejší pocit na svete – zrod nového života. V  nás sa skrýva sila, ktorá hýbe rodinami, lebo sme ich pilierom.  Sme zodpovedné a svedomité profesionálky v každom povolaní, ktoré vykonávame. Sme obetavé, aby sa naši blízki mali dobre. Oslávme našu ženskosť a vytvorme si svet, v ktorom sa každý deň plnia naše priania.
Želám vám nech krása a sviežosť nestratia sa vekom a za starostlivosť nech odmenia vás kvetom. Úsmevom nech zdobíme tento svet, veď väčšej lásky  – ako od ženy – veru niet.
Lenka Kovačevičová, starostka

Prečítajte si viac »

mar 06

Opatrenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom a informácie v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19

Dôležitá je PREVENCIA

Mestská časť Košice – Nad jazerom v súvislosti s koronavírusom prijala dnešným dňom 6.3.2020 preventívne opatrenie a to, že dôjde k obmedzeniu všetkých plánovaných hromadných akcií, aktivít v mesiaci marec, ktoré mala priamo organizovať mestská časť, kde by sa mohlo na jednom mieste stretnúť viac navzájom neznámych ľudí, detí alebo seniorov.
Ide  o nasledovné aktivity : Medzinárodný deň žien, Vítanie bábätiek do života, Akadémia mažoretiek, Deň učiteľov. (budeme sa snažiť o náhradný termín týchto akcií)
Až do odvolania bude uzavreté Centrum materiálnej pomoci na miestnom úrade. Prečítajte si viac »

mar 05

„Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková – Golianova“

Stavbu začalo realizovať Mesto Košice, predmetom ktorej je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších vedúceho po pravom brehu rieky Hornád, v časti od Ladožskej ulice po Rovníkovú ulicu.

Hlavným zámerom je vybudovanie delenej komunikácie s jedným obojsmerným peším pruhom a dvojpruhovou obojsmernou komunikáciou slúžiacou pre jazdu cyklistov.

Stavebné práce si vyžiadajú úplné vylúčenie pohybu peších a prejazd cyklistov na rekonštruovanom úseku, obchádzka od Ladožskej ulice cez Polárnu, Poludníkovú a Rovníkovú ulicu bude vyznačená na začiatku a na konci dopravnými značkami, podľa priloženej situácie.

feb 28

OZNÁMENIE

Oznamujeme vám , že Centrum materiálnej pomoci na miestnom úrade bude až do odvolania zatvorené.

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma