Komisia Legislatívno – právna

  • Predseda:      Anna Jenčová
  • Tajomníčka:

     Členovia:

  • poslanci:        Miroslav Belohorský, Pavol Slivka

 

Archív 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma