Komisia Legislatívno – právna

  • Predseda:      Anna Jenčová
  • Tajomníčka: Erika Gordoňová

     Členovia:

  • poslanci:        Miroslav Belohorský, Pavol Slivka
  • neposlanci: Stanislav Takáč, Ján Lemeš, Anna Mária Hricková

Roky:

Archív 2023 –

Archív 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018