Kontakty

Miestny úrad Mestskej časti

Košice – Nad jazerom
Poludníková 7
040 12 Košice

Kancelária prvého kontaktu

Ústredňa (prepájanie hovorov v rámci budovy), podateľňa – príjem žiadostí, podnetov, poskytovanie informácií a tlačív.

Agáta Siksová
tel. : 055/ 302 77 14
mail: agata.siksova@jazerokosice.sk
podnety: podnety.jazero@gmail.com

                milan.derfinak@jazerokosice.sk

Médiá: sekretariat@jazerokosice.sk

 

Kontakty na jednotlivé oddelenia :

Oddelenie kancelárie starostky – sekretariát 055/ 302 77 11
                             Vedúca oddelenia 055/ 302 77 22
                             Referent CO, BOZP a PO 055/ 302 77 17
Oddelenie výstavby a investičných činností 055/ 302 77 21, 0911 405 118
 Oddelenie ekonomické 055/ 302 77 27, 28, 30, 31
Pokladňa 055/ 302 77 26
Oddelenie kultúry, športu a marketingu- KS Jazero 055/ 302 77 36
Oddelenie vnútornej správy 055/ 302 77 33
                           Evidencia obyvateľstva 055/ 302 77 24
                           Sociálna oblasť 055/ 302 77 33, 32
                           Overovanie listín a podpisov 055/ 302 77 25
Sekretariát

Iveta Tirdilová

tel. : 055/ 302 77 11
mail:

Starostka

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová
tel: 055/ 302 77 12
mail:

Prednostka

Ing. Jana Janotková

tel: 055/302 77 13

mail: jana.janotkova@jazerokosice.sk

Zástupca starostky

Mgr. Bernard Berberich
mail:

Kontrolór

PhDr. Patrik Géci
mail: patrik.geci@jazerokosice.sk

Podrobnejšie informácie nájdete na hornej lište v záložkách miestny úrad
a služby občanom.

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom formulára  kliknutím TU