Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  • Predseda:      Mgr. Pavol Slivka

          Členovia:

  • poslanci:       JUDr. Renáta Lenártová, MVDr. Anna Jenčová

Oznámenia verejných funkcionárov

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“

Zverejnenie údajov z Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a starostky Mestskej časti Košice –Nad jazerom za rok 2019

Zmena veľkosti písma