Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  • Predseda:      Pavol Slivka

          Členovia:

  • poslanci:       Andrea Gajdošová, Anna Jenčová, Renáta Lenártová

Roky:

Oznámenia verejných funkcionárov

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“

 

Archív 2018 – 2022