Kontrolór

kontrolor_fotoPhDr. Patrik Géci

1. poschodie, č. dv. 15
Tel.: 055 / 302 77 15
patrik.geci@jazerokosice.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena veľkosti písma