Rekonštrukcia Slaneckej cesty

Informácie o rekonštrukcii Slaneckej cesty nájdete na stránke mesta:

Záznamy z kontrolných dní

Informácie publikované mestskou časťou :