Rezervácie športovísk a prenájom častí areálu v RL Jazero

Rezerváciu športovísk vybavujú:

Jaroslava RUŽINSKÁ
prízemie, č.  dv. 6
tel. 055 / 302 77 26
mail: jaroslava.ruzinska@jazerokosice.sk

Rezervácie, prosíme, nahlasovať 1 deň vopred.

Info, objednávky, zmluva – v pracovných dňoch tel. č. 055 / 302 77 26,
055 / 302 77 30 alebo osobne – Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, Košice, oddelenie ekonomické.

Prenájom časti areálu v RL Jazero vybavuje:

Mgr. Erika GORDOŇOVÁ
1. poschodie, č. dv .11,
tel. 055 / 302 77 22,
mail:erika.gordonova@jazerokosice.sk

Prenájom časti areálu (od strednej brány po bránu pri veži) počas sezóny 50,00 € / hod.
Prenájom časti areálu (od strednej brány po bránu pri veži) mimo sezóny 30,00 € / hod.