sep 21

Pozvánka pre Jazerčanov.

Výlet do Starého Smokovca pre Jazerčanov ponúka tradične mestská časť 15. októbra 2022.
V prípade záujmu sa nezabudnite prihlásiť vopred a uhraďte 5€ v kancelárii prvého kontaktu miestneho úradu do 11. októbra 2022.

sep 28

P O Z V Á N K A

sep 27

Čo nového, Slanecká?

✅Ako sme sľúbili, informujeme vás o harmonograme prác na Slaneckej.
👉Aké práce sa majú vykonať tento týždeň?
⚠️Doprastav a Mesto Košice stále deklarujú, že sa pokračuje podľa plánovaného harmonogramu. 👀Pozrite si plán prác od 26. 9. do 2. 10. 2022.
PONDELOK – ŠTVRTOK
Odstránenie oplotenia
PONDELOK – PIATOK
Odkop a preložka spätných, napájacích a ovládacích káblov Dopravného podniku mesta Košice v mieste kolízie s novým mostom ponad Myslavský potok
STREDA – PIATOK
Vytýčenie a výkop jám pre opory lávky pre peších
Preložka elektrickej polarizačnej drenáže, pretlak, nový základ
STREDA
Vytýčenie základov verejného osvetlenia
ŠTVRTOK
Výkop sondy pre overenie polohy chráničky vodovodu
ŠTVRTOK – PIATOK
Búranie chodníka v mieste napojenia kanalizácie
Odkop existujúceho plynovodu na Textilnej ulici
PONDELOK – SOBOTA
Budovanie cestnej kanalizácie, prepoj do kanalizačného zberača
PONDELOK – NEDEĽA
Odvoz pňov
Odstránenie podkladu vozovky, odkopávka a prekopávka pre cesty
Búranie mostovky cez Myslavský potok

sep 23

Hýbme sa, aby s nami nemuseli hýbať iní.

Pod týmto heslom sa dnes uskutočnilo športové podujatie pre seniorov, ktoré v priestoroch ZŠ na Maurerovej ulici, organizovala Okresná organizácia Košice – mesto Jednoty dôchodcov Slovenska. Na športových hrách nás reprezentovali aj jazerskí seniori. Predviedli skvelú kondíciu, chuť športovať a ich neodmysliteľnú dobrú náladu. Sme na vás hrdí a ďakujeme.

sep 23

Hlasujte za K – park na Jazere.

Priatelia, od K-parku nás delí už iba 13 dní. Síce sa držíme na 5 mieste, čo by mám areál na Jazero prinieslo, no rozdiely sú veľmi malé. Získa ho prvých 7. Stačí pár hlasujúcich za iné mesto a ostaneme s dlhým nosom. Prosíme vás, zahlasujte na www.kauflandpark.sk za Nad jazerom. Nič to nestojí, je to rýchle a výsledok bude skvelý. Ihrisko bude dlhé roky slúžiť deťom a juniorom, možno i vašim.

sep 21

ODKOPNIME PREDSUDKY – FUTBAL SPÁJA

Dnes sa konal 13. ročník charitatívneho futbalového turnaja, ktorý vecnými cenami podporila aj Mestská časť Košice – Nad jazerom.

V priestoroch Športovo-zábavného areálu na Alejovej ulici, sa v derby stretli ľudia bez vlastného domova, košickí internacionáli, bývalí prvoligisti VSS Košice. Svoje športové zdatnosti zmerali viaceré družstvá amatérskych futbalových nadšencov, ktoré súťažili o putovný pohár Arcidiecéznej charity Košice.

Cieľom turnaja je prostredníctvom športu prispieť k prekonávaniu predsudkov a spájať rôzne komunity za účasti ľudí bez vlastného domova.

sep 21

22. SEPTEMBRA CESTUJTE ZA SYMBOLICKÉ CESTOVNÉ.

Počas Medzinárodného dňa bez áut, teda vo štvrtok, 22. septembra 2022, bude platiť pre všetkých cestujúcich na celom východnom Slovensku jednotná zľava.
Cestujúci sa odvezú len za 0,20 € za každých 50 km, a to na všetkých spojoch zmluvných autobusových dopravcov Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktorými sú ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, Eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov.

viac: https://idsvychod.sk/etm-prinesie-zlavu-v-primestskych…/

sep 20

Participatívny rozpočet.

Zapojte sa i vy do 2. ročníka participatívneho rozpočtu.
Občania majú možnosť predkladať svoje nápady prostredníctvom webovej stránky www.jazerokosice.hlasobcanov.sk

 Nápady sú rozdelené do dvoch kategórií:

  1. Občianske projekty – 1.699.99 € v jednom roku max. 5 projektov, ktoré realizujú občania. Celková vyčlenená suma na malé projekty je 8.499,95 €.
  2. Zadania pre MČ – 20.000,- € v jednom roku max. 3, ktoré realizuje MČ. Celková vyčlenená suma na veľké projekty je 60.000,-€

Zapoj sa aj ty do projektu „Vezmi pero a napíš projekt pre Jazero“.

sep 19

Denne v teréne.

Vedeli ste, že hlavné heslo oddelenia výstavby je „Čistota  a poriadok“ ?

Oddelenie sa okrem investičných aktivít venuje aj tejto činnosti. “ Čistota“, ako ju pracovníci volajú, sa robí na sídlisku pravidelne, už roky, 3 dni v týždni.

Upratujeme aj dvory obchodných stredísk, ktoré má mestská časť v správe, pomáhame s čistotou na zastávok (aj ked v zmysle Štatútu je to úloha mesta Košice).…na to nám pribudol aj vozík a kuka nádoba. Snažíme sa byť všade, kde sa vyskytne neporiadok, ktorý robí zopár neprispôsobivých či ľahostajných občanov.

sep 15

Sedembolestná Panna Mária patrónkou Slovenska.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávia katolíci na Slovensku a vo svete 15. septembra. Tento deň je v Slovenskej republike dňom pracovného pokoja a Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

V liturgickom kalendári je sviatok Sedembolestnej Panny Márie zaznamenaný ako záväzná spomienka, len na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je ustanovený za slávnosť.

Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých časoch.

Staršie «

Zmena veľkosti písma