júl 12

Dôležitý oznam

Vzľadom ku klimatickým podmienkam, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od dňa 12.07.2024 od 12°° hod. do odvolania.

júl 11

LETO NA JAZERE

Milí obyvatelia a návštevníci, radi by sme vás pozvali na jedinečné kultúrno-športové podujatie, ktoré sa uskutoční pod záštitou našej mestskej časti túto sobotu. Príďte si užiť deň plný zábavy, športových aktivít a kultúrnych zážitkov pre celú rodinu!

Kedy: Sobota 13. 7. 2024 – 10:00 – 22:00h.

Kde: Trixen park, Rekreačná lokalita jazero

Na čo sa môžete tešiť:

  • Športové aktivity: Súťaže a hry pre deti aj dospelých, plážový volejbalový turnaj, vodné skútre, vodný slalom, skoky na vode, zoskoky parašutistov …
  • Kultúrny program: Hudobné a spevácke vystúpenia
  • Sprievodné aktivity: Penová show, meranie krvného tlaku, ukážky práce záchranných zložiek…
  • Gastronomické špeciality: Lahodný guláš, tradičná fazuľovica, chrumkavé langoše, chladené pivo a mnoho ďalších dobrôt

VSTUP ZADARMO PRE VŠETKÝCH!

Nezabudnite si priniesť dobrú náladu a chuť zažiť niečo nové. Tešíme sa na vás!

júl 09

Oznam o zmenách

Košický a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ zavedú tzv. zónovú tarifu, ktorá prinesie zmeny v druhoch a sadzbách cestovného.

Novinkou bude prestupný lístok aj časový predplatný lístok od denného až po ročný. Nová tarifa prinesie výhody najmä pravidelným cestujúcim.

Tlačovú správu nájdete na nasledujúcom linku: https://idsvychod.sk/v-regionalnej-autobusovej-doprave-pribudnu-predplatne-cestovne-listky/

Inštruktážne video

– na Facebooku: https://fb.watch/t61XSH5v6Z/

– na YouTube: https://youtu.be/5fc8ALDx_fs?si=hgj7YdcckH_lpx7f

júl 04

Miesta na prechádzanie

Isto ste už zaregistrovali nové značenie priechodov pre chodcov na Slaneckej ceste. Pre vašu bezpečnosť si zhrnieme základné fakty, ktoré vás môžu chrániť.

Už minulý rok vstúpili do platnosti nové pravidlá týkajúce sa priechodov pre chodcov a miest na prechádzanie. Tieto pravidlá majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť chodcov a efektivitu dopravy na križovatkách so svetelnou signalizáciou.

  • Miesta na prechádzanie

Miesto na prechádzanie sa odlišuje od klasického priechodu pre chodcov tým, že je vyznačené na križovatkách so semaformi. Zákon predpisuje, že tieto semafory by mali fungovať nepretržite.

  • Čo ak nastane výpadok semaforu?

Jedným z kľúčových bodov nových pravidiel je, že ak na mieste na prechádzanie nefunguje signalizačné zariadenie, chodec stráca prednosť. Prednosť má v takom prípade vozidlo. To znamená, že chodec musí počkať, kým auto prejde a až potom môže pokračovať v prechádzaní cesty.

Dôvody pre zavedenie pravidla:

Bezpečnosť na väčších križovatkách: Miesta na prechádzanie sa často budujú na väčších križovatkách, kde by nefunkčnosť semaforu mohla viesť k nebezpečným situáciám.

Jasné rozlíšenie priechodov: Vďaka tomuto pravidlu by mali chodci i šoféri lepšie vnímať, kde je priechod riadený semaformi a kde nie.

Prevencia konfliktov: Zamedzenie situáciám, kedy by chodci mohli nesprávne interpretovať svoju prednosť a vstúpiť do cesty vozidlám.

  • Aj chodci majú svoje povinnosti:

Mnoho ľudí si mylne myslí, že chodci majú absolútnu prednosť. Zákon o cestnej premávke vymedzuje povinnosti aj pre chodcov.

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os.

  • A čo cyklisti?

Cyklisti na priechod pre chodcov nepatria

Mnohokrát sa stretávame s tým, že priechod pre chodcov využívajú aj cyklisti mysliac si, že majú rovnaké práva ako chodci. Nie je to tak. Paragraf 53 zákona 8/2009 jasne definuje:

Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

Cyklista sa nepovažuje za chodca, ale vodiča nemotorového vozidla. Ak vedľa priechodu pre chodcov nie je zriadený aj priechod pre cyklistov, má z bicykla zosadnúť a po priechode pre chodcov ho tlačiť vedľa seba.

  • Dodajme, že používatelia samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek sú považovaní za chodcov.

Nové pravidlá týkajúce sa priechodov pre chodcov a miest na prechádzanie sú krokom k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy na frekventovaných križovatkách. Aj keď sa môže zdať, že chodec pri nefunkčnom semafore stráca výhodu, celkovým cieľom je predchádzať nebezpečným situáciám a zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi chodcami a vodičmi.

júl 01

Gmini Dance Team: Desaťročie úspechov a tanec plný vášne

Gmini Dance Team je renomovaná tanečná škola, ktorá vznikla v septembri 2014 v našej mestskej časti a od svojho vzniku neprestáva prekvapovať svojimi úspechmi. Mladí tanečníci dosiahli stovky ocenení doma aj v zahraničí, pričom sa pýšia prevažne dvoma stovkami zlatých medailí , no nechýbajú ani strieborné a bronzové trofeje. S hrdosťou môžeme povedať, že vychovali množstvo talentovaných a úspešných tanečníkov.

Ich brány sú otvorené deťom od 3 rokov, no nedávno sa k nám pridala aj skupina dospelých dám, čím sa stali skutočne inkluzívnou tanečnou rodinou. Za týmto úspechom stojí Gabriela Vargaeštok s manželom, ktorých nesmierne ľudský a láskavý prístup si získal srdcia nespočetných mladých tanečníkov a ich rodín.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku tanečnej školy usporiadali nezabudnuteľný galaprogram, na ktorom nechýbala aj starostka Lenka Kovačevičová. Vyjadrila tanečníkom svoje poďakovanie za skvelú spoluprácu a zdôraznila, že žiadne kultúrne podujatie v našej mestskej časti sa nezaobíde bez ich fenomenálnych vystúpení.

Sme nesmierne hrdí na prácu tréneriek, ktorí neustále motivujú a vedú deti a mládež k výnimočným výsledkom. Gmini Dance Team nie je len školou, je to miesto, kde sa talent mení na úspech a kde každý tanec rozpráva svoj jedinečný príbeh.

Želáme im úžasnú cestu plnú tanca, radosti a úspechov.

jún 25

Stanovisko k Petícii

jún 25

ČAJ O PIATEJ – TÉMA: PODPORA CELISTVOSTI MESTA

Zaujíma vás, čo presne je územný plán a ako ovplyvňuje život v našom meste? Či nový územný plán potrebujeme a aké sú jeho hlavné prvky? Chcete sa dozvedieť viac o obsahu fázy Návrh a počuť názory jeho tvorcov? Ako bude nový plán riešiť okolie vášho bydliska a ako môžete prispieť svojimi názormi?

Príďte na stretnutie s tvorcami nového územného plánu Košíc.

S jeho autormi, autorkami a inými odborníkmi môžete diskutovať na otvorenom, neformálnom stretnutí pri Čaji o piatej v priestoroch našej výstavy. Poďte položiť otázky a vyjadriť svoje názory. Vaša spätná väzba je kľúčová pri tvorbe budúcej podoby nášho mesta!

Dátum a čas: 27. 06. o 17:00 hod.

Miesto konania: Magistrát mesta Košice – Študovňa nového územného plánu (vedľa vrátnice)

jún 21

Oznam

Oznam o cene stravných lístkov obedov pre dôchodcov na obdobie od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025

jún 21

Oznam

jún 20

Výberové konanie na člena MOPS

Mestská časť Košice – Nad jazerom

vyhlasuje

výberové konanie

na  jedno pracovné miesto

člena Miestnej občianskej poriadkovej služby

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu miestneho úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 8.  júl 2024 do 15 : 00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete v prílohe:

Oznámenie o výberovom konaní

Staršie «