jún 14

NAŠE MESTO NA PRAHU ZMIEN

ZAPOJTE SA DO NOVÉHO PLÁNU PRE KOŠICE!

Mesto Košice predstavilo nový územný plán, ktorý je teraz vo fáze – Návrh. V nasledujúcich štyroch mesiacoch sa môžete tešiť na množstvo rôznorodých podujatí. Tieto akcie sú navrhnuté tak, aby vám priblížili navrhovaný plán, a vy ste tak mohli prispieť svojimi pripomienkami. Zapojte sa aj vy, spolu tvoríme budúcnosť nášho mesta! Navštívte: https://planprekosice.sk/ , zúčastnite sa udalostí a povedzte o nich svojim známym.

 • A mnoho ďalšieho!

Pozrite si nový územný plán a viac informácií na: https://planprekosice.sk/

jún 12

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť

Vážení občania,

v rámci vzdelávacích a osvetových aktivít, v súlade s uznesením vlády, vám prinášame dôležitý informačný leták pripravovaný sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR: „Čo robiť v prípade zemetrasenia“.

Zemetrasenia môžu prísť nečakane a je kľúčové byť pripravený. Tento leták vám poskytne všetky potrebné informácie a kroky, ktoré vám a vašim blízkym môžu pomôcť zostať v bezpečí v prípade zemetrasenia.

Nezabudnite si leták prečítať, zdieľať s rodinou a známymi a uložiť na viditeľné miesto. Vaša bezpečnosť je našou prioritou!

jún 10

Aquatlon na Jazere

V sobotu 8. júna 2024 sa naša mestská časť stala dejiskom napínavých športových súbojov o majstrovské tituly.

Triatlonový klub Košice, z poverenia Slovenskej triatlonovej únie a v spolupráci s Mestskou časťou Košice, usporiadal už 10. ročník majstrovstiev Slovenska v aquatlone. Táto prestížna športová udalosť pritiahla pozornosť nielen športovcov, ale aj širokej verejnosti, ktorá prišla povzbudiť súťažiacich.

V krásnom prostredí Košíc, za ideálneho počasia, sa odohrávali súboje, ktoré boli plné energie a odhodlania. Okrem honby za majstrovskými medailami sa športovci snažili získať cenné body do Slovenského pohára v aquatlone 2024. Súčasťou podujatia bolo aj 12. kolo pretekov MAIND Slovenského pohára žiakov 2024, čo dodalo celému dňu ešte väčšiu dynamiku a rôznorodosť.

Podujatie prilákalo širokú škálu súťažiacich, od nadšených detí až po skúsených veteránov. Plávanie a beh, disciplíny, ktoré tvoria aquatlon, sú v Košiciach mimoriadne populárne a naša lokalita poskytuje na ich realizáciu ideálne podmienky. Voda jazera a okolitý terén vytvorili perfektné kulisy pre tento športový sviatok.

Svojou prítomnosťou podujatie poctil aj zástupca starostky mestskej časti, Bernard Berberich, ktorý podporil športovcov a zdôraznil význam takýchto akcií pre komunitu. Jeho účasť symbolizovala spojenie miestnej samosprávy so športovou iniciatívou, čo dodalo podujatiu ešte väčšiu váhu a prestíž.

Tešíme sa na ďalšie ročníky a nové výzvy, ktoré nás čakajú.

jún 05

Napíš projekt pre Jazero!

Ste pripravení priniesť nové svieže nápady a oživiť svoje sídlisko? Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do tvorby budúcnosti vášho okolia prostredníctvom Participatívneho rozpočtu (PR).

Vaše nápady NAPÍŠTE AKO PROJEKT, jednoduchý, krátky, opisný A ZAŠLITE PROSTREDNÍCTVOM FORMULÁRA: https://jazerokosice.napady.hlasobcanov.sk/register

Participatívny rozpočet, známy aj ako participatívne rozpočtovanie, je proces, v ktorom občania rozhodujú o tom, ako sa vynaloží časť verejných prostriedkov. Tento prístup prináša viacero výhod:

 1. Zvýšená transparentnosť a dôvera: Participatívne rozpočtovanie zvyšuje transparentnosť v rozhodovacích procesoch. Občania majú priamy prístup k informáciám o rozpočte a môžu sledovať, ako sú peniaze vynakladané.
 2. Aktívne zapojenie občanov: Tento proces umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o verejných prostriedkoch.
 3. Lepšie prispôsobenie verejných výdavkov potrebám komunity: Keď občania priamo rozhodujú o investíciách, projekty sú viac prispôsobené skutočným potrebám a prioritám komunity, čo vedie k efektívnejšiemu využitiu zdrojov.
 4. Budovanie komunity a sociálnej kohézie: Proces participatívneho rozpočtovania podporuje spoluprácu a komunikáciu medzi rôznymi skupinami v komunite.
 5. Zlepšenie miestnych služieb a infraštruktúry: Občania často najlepšie vedia, čo ich komunite chýba alebo čo by ju zlepšilo. Prostredníctvom participatívneho rozpočtovania sa môžu realizovať projekty, ktoré priamo zlepšujú kvalitu života v miestnych oblastiach.
 6. Vzdelávanie občanov o verejných financiách: Proces participatívneho rozpočtovania vzdeláva občanov o tom, ako fungujú verejné financie a aké sú výzvy a obmedzenia spojené s ich riadením.
 7. Inovácia a nové nápady: Zapojenie širšej verejnosti prináša nové perspektívy a inovatívne nápady, ktoré by inak nemuseli byť zohľadnené v tradičných rozpočtových procesoch.
 8. Posilnenie demokracie: Participatívne rozpočtovanie je praktickým prejavom priamej demokracie, kde občania majú reálnu možnosť ovplyvniť rozhodovanie. To posilňuje demokratické procesy a zapája širšiu verejnosť do správy vecí verejných.

Implementácia participatívneho rozpočtu môžu výrazne prispieť k rozvoju a zlepšeniu kvality života v komunite.

jún 05

Voľby Europarlament

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024. Volebné miestnosti sa vo všetkých okrskoch na Slovensku otvoria o siedmej hodine ráno. Voliť bude možné do 22. hodiny.

 • Informáciu o dátume, čase a mieste konania volieb dostávali voliči do poštových schránok.
 • Aj v eurovoľbách je možné voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku, podmienkou však je získanie hlasovacieho preukazu. Právo na vydanie hlasovacieho preukazu má každý občan s trvalým pobytom na území Slovenska. Požiadať oň je možné už len osobne na miestnom úrade najneskôr do piatka 7. júna počas úradných hodín.
 • Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže každý sám či prostredníctvom iného človeka požiadať , aby prišli členovia komisie s prenosnou schránkou k nemu domov.
 • Komisii vo volebnej miestnosti sa volič s trvalým pobytom na Slovensku preukáže občianskym preukazom a tiež s hlasovacím preukazom, ak mu bol vydaný.
 • Informácie o kandidujúcich stranách a o ich kandidátoch budú prístupné aj v mieste volieb.
 • Vo volebnej miestnosti dostane volič od komisie 24 hlasovacích lístkov.
 • Každý z nich reprezentuje kandidátku jednej politickej strany. Volič si musí vybrať jeden hlasovací lístok.
 • Na ňom môže odovzdať prednostný hlas NAJVIAC DVOM KANDIDÁTOM.
 • Prednostný hlas sa odovzdáva tak, že VOLIČ ZAKRÚŽKUJE poradové číslo vybraného kandidáta alebo kandidátky. Volič však nemusí odovzdať ani jeden prednostný hlas.
 • Hlasovací lístok musí volič následne vložiť do obálky, zalepiť ju a vhodiť do hlasovacej schránky.

jún 04

Košičania, zapojte sa do pripomienkovania nového územného plánu mesta!

Máte možnosť ovplyvniť budúcnosť vášho mesta! Súčasný územný plán Košíc, ktorý bol vytvorený pred viac ako polstoročím v reakcii na rastúcu industrializáciu a výstavbu nových sídlisk, už nepostačuje na riešenie súčasných výziev. Teraz máte možnosť prispieť k tvorbe jeho novej verzie.

Po desiatich rokoch príprav, dôkladných výskumoch a diskusiách je pripravený návrh nového územného plánu. Na jeho tvorbe sa okrem Útvaru hlavného architekta podieľali aj externí odborníci vrátane architektov, urbanistov, ekonómov a právnikov. Tento návrh je výsledkom rozsiahlych diskusií a pripomienok odbornej aj laickej verejnosti.

Návrh nového územného plánu je teraz dostupný online na stránke: Návrh územného plánu Košice. Vaše pripomienky môžete zasielať aj poštou na adresu košického magistrátu. Pripomienkovanie bude prebiehať do konca septembra.

Cieľom nového územného plánu je odstrániť nedostatky súčasných územnoplánovacích podkladov a pripraviť mesto na ďalší rozvoj. Počas obdobia pripomienkovania bude návrh územného plánu prezentovaný na dvoch miestach: na Hlavnej ulici za sochou Immaculaty a vo vestibule magistrátu.

Môžete sa zúčastniť aj na : POTULKA MESTOM S HLAVNÝM ARCHITEKTOM KOŠÍC https://www.facebook.com/events/468794512326718?locale=sk_SK

Nezmeškajte túto príležitosť a zapojte sa do formovania budúcnosti Košíc! Vaše názory a pripomienky sú dôležité pre vytvorenie kvalitného a funkčného územného plánu, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta.

jún 01

MDD

Prostredie pri našej vodnej ploche dnes patrilo deťom, ktoré sa zišli na oslavu MDD.

Úvodné slová patrili starostke Lenke Kovačevičovej, ktorá všetkých srdečne privítala a popriala všetkým deťom úžasnú náladu a krásne zážitky.

Potom sa roztočil kolotoč zábavy, súťaží, atrakcií a bohatého kultúrneho programu. Na pódiu sme privítali Strýka Baltazára, Kúzelníka Gabiho a Divadielko Haliganda s Romanom Sorgerom. Deti z G Mini Dance Team a T.I.M Group Slovakia nám predviedli svoje tanečné umenie, zatiaľ čo SSŠO Bukovecká pobavila prítomných klauniádou.

Deti, ktoré chceli získať sladkú odmenu od nášho sponzora, spoločnosti Vamex, museli splniť úlohy na najmenej šiestich stanovištiach so športovými aktivitami, ktoré zvládli deti úplne hravo.

Veľký záujem vzbudili aj ukážky práce so psom od Mestskej polície či Civilnej obrany. Nechýbalo ani obľúbené maľovanie na tvár a oddiel skautov Dzivé labute. Kanoistický klub TU Košice povozil deti na loďkách a paddleboardoch. Deti si tiež mohli vyskúšať lezeckú stenu či sa odfotiť pri troch maskotoch. Záchranári predviedli, ako podať prvú pomoc a chlapci z Taekwon-Do Warriors Košice ukázali techniky sebaobrany. Malí návštevníci sa mohli povoziť na poníkoch alebo vyskákať v nafukovacích hradoch.

Dobroty a záverečná penová šou

Nechýbali ani stánky s občerstvením s dobrotami od výmyslu sveta. Hasiči predviedli najmenším svoje vozidlá a postarali sa o hlavný bod a vyvrcholenie perfektnej oslavy MDD – penovú šou, ktorá priniesla deťom obrovskú radosť a zábavu.

Bol to deň plný smiechu, radosti a nezabudnuteľných zážitkov, na ktorý budú deti určite dlho spomínať.

Kompletné foto: https://www.facebook.com/jazero.kosice

máj 31

Slanecká cesta sa finalizuje!

Dnes sme si posvietili na dokončovacie práce na Slaneckej ceste, ktorú vodiči netrpezlivo očakávajú. Na stretnutí, kde sme prešli celým úsekom cesty, boli aj zástupcovia mesta Košice a Doprastavu.

A máme pre vás skvelé správy!

Cestu čakajú v najbližších dňoch ešte administratívne úkony a preberania, dolaďovanie a kozmetické úpravy. Na celom úseku už sú pripravené do prevádzky a odskúšané semafóry, postupne sa odovzdávajú ďalšie stavebné objekty, otvárajú križovatky, funguje chodník pre peších a cyklistov, je zasiata tráva a vysadené kríky a stromy.

V priebehu nasledujúcich týždňov sa cesta otvorí vo všetkých pruhoch, tak, ako bola naprojektovaná. Zmiznú kopy kameňa a hliny popri ceste i dočasné dopravné značenia a budú osadené sklá na zastávkach MHD.

Sme nadšení, že už čoskoro bude táto cesta slúžiť motoristom aj peším k plnej spokojnosti. Tešíme sa na chvíľu, keď sa po nej budete môcť previezť a zažiť komfort, ktorý ponúka. Slanecká cesta je pripravená stať sa dôležitou dopravnou tepnou, ktorá výrazne uľahčí cestovanie v našom meste.

máj 27

Deň detí pri jazere – Sobota 1.6.2024 od 14:00 hod.

Príďte osláviť Deň detí na nádhernú plochu okolo nášho jazera! V sobotu 1. júna 2024 od 14:00 do 18:00 hodiny sa tu stretne množstvo skvelých ľudí, ktorí pripravia pre najmenších oslavu ako sa patrí. Čaká vás pestrý program plný zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.

 • Program na pódiu:

T.I.M. Group Slovakia – hudobné vystúpenie

SSOŠ Bukovecká – veselá klauniáda

G Mini Dance Team – tanečná show

Divadlo Haliganda s Romanom Sorgerom – interaktívne divadielko

Strýko Baltazár a jeho šibalstvá – smiech a radostné okamihy

Kúzelník Gabi – magické kúzla a triky

Penová show – záverečná penová zábava, ktorú deti milujú

 • Ukážky a zážitky od 14:00 do 18:00:

Civilná ochrana SR – zaujímavé prezentácie

Hasiči – ukážky techniky a práce

Mestská polícia – stretnutie s policajnými psíkmi

Červený kríž – zábavné a poučné aktivity

Taekwon-do Warriors – športové ukážky

 • Ďalšie atrakcie:

Maskot JARKA a poníky – jazdenie na poníkoch pre najmenších

Skákacie hrady – nekonečné skákanie a zábava

Ukážky vodných športov – rafting, loďky, paddleboardy

Lezecká stena – pre malých horolezcov

 • Kreatívne aktivity v chládku pod stromami:

Tvorivé dielne – výtvarné dielne a kreatívne aktivity

Streľba z luku, petang, frisbee – športové hry a súťaže

Gymnastické stuhy, preťahovanie lanom, voľná hra – aktívny pohyb

Čítanie, komiksy a knihy – oddych pri knižkách

Vyrezávanie z dreva, maľovanie na tvár – umelecké tvorenie

Tento deň bude plný radosti, smiechu a nezabudnuteľných chvíľ pre deti aj dospelých. Tešíme sa na vás! VSTUP ZADARMO!

máj 22

Uvítanie detí do života

Milé mamičky, milí oteckovia,

radi by sme vás a vaše detičky pozvali na podujatie Uvítanie novorodencov do života.

Detičky s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Nad jazerom prijímame za nových občanov na slávnostnom ceremoniáli, na ktorom starostka mestskej časti odovzdá rodičom pamätný list.
Bábätko sa s rodičmi odfotografuje pri tradičnej kolíske a dostane darček, ktorý sa pri starostlivosti o dieťa zíde. Ceremoniál je spojený s krátkym kultúrnym programom a trvá cca hodinu.

Prihlásenie: https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=20611

Staršie «