apr 13

Na brigáde sa našli aj 100 eurovky

Dnes dopoludnia sme sa pustili do upratovania sídliska, ktoré zvýrazní jeho krásu.

Po lahodných raňajkách od našich skvelých partnerov sme spojili sily s množstvom ochotných ľudí, ktorí sa k nám dnes pripojili.

Pridali sa k nám dobrovoľníci zo základných škôl, Centra pre deti a rodiny, Arcidiecéznej charity, Skautov, Správy mestskej zelene, zástupcovia denného centra seniorov a Mažoretiek.

Spoločne sme sa rozdelili a po celom sídlisku sme zanechávali stopu krásy a poriadku. Od začiatku až po koniec sme venovali pozornosť každému detailu, neobišli sme ani obľúbenú rekreačnú lokalitu, kde príjemné jarné slnko láka stále viac návštevníkov.

V priebehu čistenia sme objavili rôzne poklady – od zabudnutej futbalovej lopty a 100 euroviek z detskej hry, až po lopaty a nádherného ježka. Každý nález nám pripomenul, aké dôležité je udržiavať naše prostredie čisté a musíme ho starostlivo chrániť.

Nesmierne si vážime aj rodiny, ktoré sa rozhodli zapojiť do tejto skvelej iniciatívy aj so svojimi deťmi. Ich účasť je príkladom toho, ako môžeme žiť v harmónii s prírodou a podporovať udržateľné spoločenstvo.

Po ukončení práce sa náš tím stretol pri spoločnom guláši, ktorý bol viac než vítanou odmenou za našu námahu. Bol to skvelý spôsob, ako zakončiť deň plný úsilia a spolupatričnosti, ktorá nás ešte viac spája ako komunitu.“

Ďakujeme všetkým, ktorí neváhali a kus svojho voľného času venovali prostrediu, v ktorom žijeme.

apr 09

Na Slaneckej ceste presmerujú dopravu

V priebehu dnešného dňa (9. 4.) sa na Slaneckej ceste v mestskej časti Nad jazerom presmeruje doprava na pravú stranu vozovky (v smere do Krásnej) v úseku od zjazdu z Nižných Kapustníkov až po koniec úseku, vrátane pravého mosta ponad Myslavský potok.

Jazdiť sa bude obojsmerne – jeden pruh pre vodičov smerujúcich do Krásnej, druhý pre tých smerujúcich do Košíc.

Zároveň sa týmto dňom začnú dokončovacie práce na napojení ľavého mosta ponad Myslavský potok, po ktorom motoristi doteraz jazdili.

Prosíme vodičov o trpezlivosť a sledovanie a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a maximálnej povolenej rýchlosti 30 km/h.

Zdroj: mesto Košice

Foto (ilustr,): Miroslav Vacula

apr 08

Zápisnice II. kolo

apr 05

Jarná brigáda

Pozývame vás na akciu, ktorá zmení naše sídlisko k lepšiemu!
Mestská časť Košice-Nad jazerom v spolupráci s partnermi organizuje jarné upratovanie, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2024.

Stretneme sa o 8. hodine ráno pred miestnym úradom na adrese Poludníkova ulica 7.

Rukavice, vrecia, hrable – všetko, čo budete potrebovať, aby sme spoločne spravili naše sídlisko ešte krajším a príjemnejším miestom na život, to všetko zabezpečíme my.

Pripravujeme i občerstvenie na ráno a chutný guláš po brigáde.

Vaša pomoc je neoceniteľná! Priložte aj vy ruku k dielu a prispejte k tomu, aby sme všetci cítili sa dobre v našom prostredí. Jazero je našim domovom a zaslúži si byť čisté! Vaša účasť je kľúčom k úspechu tejto akcie.

Tešíme sa na vás!

apr 03

2. kolo prezidentských volieb

  • Druhé kolo sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024 od 7:00 do 22:00 hod.
  • Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 hod. do 22:00 hod.
  • Voliť prezidenta môže každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku..
  • Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.
  • Následne dostanete hlasovací lístok a prázdnu obálku, ktorých prevzatie musíte potvrdiť svojim podpisom.
  • Hlasovanie je možné iba v na to určenom priestore za plentou.
  • Zakrúžkovať môžete iba jedného kandidáta, v opačnom prípade bude Váš lístok neplatný.
  • Hlasovací lístok s jedným krúžkom vložíte do obálky a tú do volebnej schránky.

Ak sa náhodou pomýlite, na požiadanie Vám okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený lístok ste povinný odhodiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, v prezidentských voľbách nemôžu hlasovať poštou. Pokiaľ však pricestujú domov, musia sa volebnej komisii preukázať slovenským cestovným dokladom a predložiť čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Špeciálne prípady:

– Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie upraviť hlasovací lístok, prípadne nemôže čítať alebo písať, môže so sebou zobrať inú spôsobilú osobu, nie však člena komisie.

– Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie vložiť obálku do schránky, o to môže požiadať inú osobu, nie však člena komisie.

– Volič, ktorý sa zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže obec požiadať o poskytnutie prenosnej volebnej schránky.

Čo robiť, pokiaľ nebudete v čase volieb doma?

Pokiaľ viete vopred, že sa počas volieb nebudete nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu, môžete si vybaviť hlasovací preukaz. Ten vydáva na základe žiadosti miestny úrad a voličovi dáva možnosť zakrúžkovať svojho kandidáta v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať osobne do 5. 4. 2024 do 12 hodiny. (v úradných hodinách)

Pokiaľ by ste sa rozhodli napriek vydanému preukazu voliť v miestnosti určenej podľa vášho trvalého bydliska, preukaz musíte mať so sebou.

mar 27

Zajac priniesol výslužku

Prežili sme úžasnú a nezabudnuteľnú zábavu s veľkonočným nádychom!

Dnešná akcia bola skutočným hitom medzi najmenšími. Pre nich sme pripravili neuveriteľné dobrodružstvo plné zábavy a nových skúseností.

Naši malí šampióni sa pustili do preverenia svojich znalostí o Veľkej noci a súťažili vo vzrušujúcich súťažiach plných šikovnosti. Okrem toho nám pomohli s upratovaním našej záhrady, kde veľkonočný zajko rozhádzal viac ako 500 vajíčok! Každý z nich si za túto úžasnú prácu odniesol domov nielen nádhernú omaľovanku – diplom, ale aj sladkú odmenu – Kinder vajíčko!

Tento deň bol pre nás všetkých nesmierne inšpiratívny a plný radosti. Tešíme sa na ďalšie spoločné dobrodružstvá a príležitosti na spoznávanie nových vecí!

Viac foto na : https://www.facebook.com/nadjazerom

mar 27

Blahoželanie

Predseda Denného centra pre seniorov RSDr. Ivan Hudec oslávil 80 narodeniny.

V mene mestskej časti, poslancov miestneho zastupiteľstva a zamestnancov úradu mu zaželala starostka Lenka Kovačevičová:

„S radosťou a úctou sa pripájame k oslave Vášho 80. výročia života.

Vaše cesty životom boli plné výziev a úspechov, no Vaša odvaha a vytrvalosť zanechali hlboký dojem v srdciach všetkých, ktorí Vás poznajú.

Vašich 80 rokov je pre nás všetkých znamením lásky, starostlivosti a múdrosti, ktorú šírite okolo seba. Vaša neúnavná oddanosť a bezhraničná láska sú príkladom, ktorým nás inšpirujete každý deň.

Dovoľte nám vyjadriť úprimnú vďaku a obdiv za Váš život, ktorý slúži ako svetlo a inšpirácia pre nás všetkých. Prajeme Vám, aby ste ešte dlho zostali medzi nami, aby ste svojím dobrotivým srdcom aj naďalej potešili všetkých okolo seba a zasielame obrovské množstvo zdravia, šťastia a lásky.

mar 27

Oznam

mar 27

Spojenie sŕdc a solidarity!

Včera sa na Bosákovej ulici odohralo jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré nás napĺňa hrdosťou a radosťou z ľudskej solidarity. Arcidiecézna charita Košice otvorila svoje náručie a zorganizovala nádherné veľkonočné pohostenie pre tých, ktorí nemajú vlastný domov.

Celý tento duchovný zážitok bol spečatený svätou omšou, ktorej celebrovanie sa ujal samotný Mons. Bernard Bober, vážený košický arcibiskup a metropolita. Jeho prítomnosť dodala tomuto podujatiu ešte väčší zmysel a hĺbku.

Okrem úžasného duchovného zážitku a kultúrneho programu sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia kraja a mesta, ktorí podujatie podporili a ukázali svoju solidaritu. Nesmieme zabudnúť ani na zástupcov z našej mestskej časti – zástupcu starostky Bernarda Berbericha a Katarínu Hermelyovú, ktorí priniesli praktické darčeky od mestskej časti.

Toto podujatie nám pripomenulo, že v tomto svete je ešte veľa lásky a dobra. Spojenie našich sŕdc a rúk nám umožňuje meniť svet a prinášať útechu tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Nech táto veľkonočná atmosféra lásky a solidarity pretrváva a nech nás spája až do ďalších dní.

mar 25

No počkaj, zajac!

Blíží sa Veľká noc a my sme pre naše deti pripravili nezabudnuteľné podujatie, ktoré sa nedá prehliadnuť!

Prichystali sme skvelý mix zábavy, hier a sladkých odmien, ktoré rozžiaria deťom sviatočnú atmosféru.

Príďte s nami osláviť radostné sviatky plné veselosti a sladkých prekvapení!“

Staršie «