feb 02

Senzorická záhrada – Malý raj

Druhý ročník participatívneho rozpočtu poskytol Jazerčanom príležitosť aktívne rozhodovať o časti verejných financií z rozpočtu mestskej časti.
Dnes predstavujeme prvý projekt, ktorý budeme v tomto roku realizovať.

Dámy a páni – Senzorická záhrada – Malý raj

Senzorická záhrada bude vytvorená zo starostlivo navrhnutých oblastí, ktoré sú určené na zapojenie všetkých zmyslov (hmat, zrak, sluch, čuch a chuť). Poskytne pozitívne, občas aj prekvapujúce zmyslové zážitky a zároveň umožní zostať v bezpečnom a relaxačnom prostredí.
Naplánovali sme vytvorenie pergoly, lavičky obkolesujúcej strom, senzorický chodník vedúci pomedzi cielene vybrané rastliny na stimuláciu zmyslov až k vodnému prvku.
V tomto prostredí bude osadený hmyzí hotel, vtáčie búdky, kŕmidlá a napájadlá.
Na stimuláciu čuchu a chuti budú vysadené bylinky , koreňová zelenina, ovocné stromy a kry.
Na stimuláciu sluchu a hmatu vysadíme špecifické druhy rastlín.
Zrak budú stimulovať farebné a rôznorodé druhy rastlín.

Plánovaná je aj spolupráca s košickou botanickou záhradou pri výbere vhodných rastlín.

Tento projekt bude v lokalite Rovníková 11, Košice 04012

Predkladateľ: ŠTUMP

feb 01

Verejné osvetlenie

Mesto Košice bude tento rok výrazne investovať do zvyšovania kvality verejného osvetlenia a prinesie aj viacero noviniek.

Aby sme pre Jazerčanov priniesli čo najlepšie výsledky, spolupracujeme s mestom a po našom dôkladnom monitoringu stavu verejného osvetlenia( začiatkom januára) sa 26. 1. 2023 na miestnom úrade uskutočnilo rokovanie medzi mestskou časťou a zástupcami mesta Košice, ktoré vlastní verejné osvetlenie i zástupcami DPMK, ktorí ho spravujú. Na stretnutí boli občania Jazera a poslanci MČ.

Spoločne sme podrobne prešli súčasný stav, poruchy, podnety obyvateľov i stavby, ktoré v tejto oblasti pripravuje mestská časť v roku 2023. V súčasnosti celkového počtu 1280, ktoré sú v katastri mestskej časti, evidujeme 0,38 % nefunkčných lámp. Stretnutie okrem poukázania na realitu prinieslo dohody, ako si vzájomne vieme s mestom v tejto oblasti pomôcť.

Zo strany mestskej časti každý rok realizujeme doplnenie verejného osvetlenia tam, kde reálne chýba ešte z čias dostavby sídliska. Za 10 rokov sme dobudovali vyše 200 lámp. Zo všetkých mestských častí Košíc, práve my najviac investujeme do verejného osvetlenia.  A budeme v tom pokračovať. Každý takýto projekt si však vyžaduje vysporiadanie pozemkov, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a zdroje z čoho to zafinancovať.

V najbližších mesiacoch máme pripravené projekty pre ulice Dneperská (pred škôlkou), Levočská, Meteorová, Galaktická, rekreačná lokalita a ďalšie kde čakáme na uzavretie nájomných zmlúv s vlastníkom.

Prioritou je pre nás aj čo najlepšie osvetlenie paralelnej cesty so Slaneckou.

Mesto taktiež finišuje s projektmi osvetlenia chodníkov na Sputnikovej – Námestí Kozmonautov, Ladožskej pred OOPZ, Ždiarskej 7-13. Po realizácii bezpečného priechodu pre chodcov na Rovníkovej plánujú realizovať aj ďalší priechod od Teplárne k Baltickej. Zároveň prisľúbili akceptovať ešte ďalšie požiadavky na bezpečné priechody po prerokovaní orgánov mestskej časti. V tejto oblasti mestská časť pripravuje návrhy projektov takýchto priechodov pre chodcov. Výnimku tvorí Slanecká cesta, kde tieto priechody sú zahrnuté už v samotnom projekte.

Už začiatkom februára začne prešovská spoločnosť SEAK s výmenou rozvádzačov verejného osvetlenia. V tejto etape pôjde o výmenu 30 kusov rozvádzačov verejného osvetlenia svietidiel, ktoré sú v havarijnom stave. Práce sa uskutočnia v ôsmych košických mestských častiach – Juh, Nad jazerom, Sever, Sídlisko KVP, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Západ a Ťahanovce.

Do pilotnej prevádzky mesto zavádza nový systém nahlasovania porúch aj s QR kódmi stožiarov osvetlenia.

Občania okrem telefónneho čísla 055/640 7345 môžu hlásiť poruchy cez kontaktný formulár zverejnený na stránke mesta https://www.kosice.sk/obcan/nahlasenie-poruchy-na-verejnom-osvetleni alebo u správcu verejného osvetlenia na stránke www.dpmk.sk.

V novom systéme bude zaevidovaný každý podnet. Oznamovateľ poruchy má možnosť po zadaní svojho e-mailu a telefónneho čísla sledovať aj stav riešenia nahláseného podnetu, vrátane prác, ktoré sa pri odstraňovaní danej poruchy doposiaľ urobili. Ak bude porucha hlásená opakovane, všetci oznamovatelia obdržia odpoveď, že sa o nej vie a pracuje sa na jej odstránení. Ak sa tak stane, každý z nich po jej úplnom odstránení dostane na svoj mail aj notifikáciu o vyriešení poruchy.

Mesto Košice plánuje v najbližšej dobe začať s označovaním stožiarov verejného osvetlenia QR kódom. Vďaka tomu budú môcť občania, ktorí okolo neho prechádzajú, zoscanovaním QR kódu prostredníctvom svojho mobilného telefónu prakticky on-line nahlásiť jeho nefunkčnosť, prípadne inú poruchu alebo požiadavku na opravu.

Poďme však k častým poruchám a opravám jestvujúceho osvetlenia. Toto sú najčastejšie problémy:

 • Mesto má k dispozícii iba 9 opravárov osvetlenia, zastaralé a nedostatočné technické vybavenie na lokalizáciu poškodenia vo vedení.
 • Sodíkové výbojky, ktorým sa vekom znižuje ich svietivosť celé roky neprešli výmenou.
 • Káblové poruchy v zemi, ktoré sa ťažko dohľadávajú.
 • Takmer 50 ročné stĺpy verejného osvetlenia sú skorodované vnútornou kondenzáciou, poškodzuje ich aj kosenie a agresívny moč psov.
 • Rozvádzače sú často vo vnútri blokov a opravári sa k nim nevedia dostať – je nutné ich vyviesť von.
 • Rozvody vedenia na električkovej trati, kde sa celé roky upozorňuje na katastrofálny stav a dnes bez komplexnej rekonštrukcie nie je možné trať rozsvietiť.
 • O finančných zdrojoch pre výmenu a rekonštrukciu svietidiel, stožiarov, káblových rozvodov a rozvodných skríň už ani nehovoríme.


Komplexné riešenie nebude zo dňa na deň. Je potrebné urobiť pasportizáciu lámp, vymeniť káble, rozvádzače a samotné lampy nahradiť novými, podľa možnosti úspornými LED lampami s vyššou svietivosťou a výraznou úsporou energie.

Vedeli ste, že:

 • Rozvádzače lámp majú ASTROHODINY? Podľa nich sa postupne rozsvecujú jednotlivé okruhy verejného osvetlenia. Preto môžete zaregistrovať, že niektoré svetlá už svietia a niektoré ešte nie.
 • Lampy sa nerozsvecujú súčasne aj preto, aby nedošlo k preťaženiu siete podobne, ako keď zapnete doma všetky spotrebiče a „vyhodí poistky“.
 • Ak vidíte lampy svietiť počas dňa, takmer isto sa pracuje na odstránení poruchy na niektorom rozvádzači či lampy. Ďalším možným problémom je porucha niektorých z astrohodín, ktoré potom zapínajú osvetlenie v nesprávny čas.

jan 31

Centrum Komunitných sociálnych služieb

V Mestskej časti Košice – Krásna, na ulici K majeru č. 3, dnes slávnostne otvorili Centrum komunitných sociálnych služieb.

Otvorenie sa konalo za účasti primátora Jaroslava Polačeka, námestníkov primátora mesta Košice a zástupcov mnohých organizácií a inštitúcií pôsobiacich v našom meste.
Uvedenia do prevádzky sa zúčastnila aj starostka Lenka Kovačevičová, ktorá zdôraznila, že „Centrum bude slúžiť ľuďom, ktorí sú z rôznych dôvodov odkázaní na pomoc spoločnosti, aj občanom z mestskej časti Nad jazerom. V tomto modernom, novovybudovanom centre nájdu príjemné, rodinné prostredie.

Centrum prišli posvätiť aj Vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny arcibiskup a pán farár Pavel Kaminský z farnosti Krásna.
Prvým klientom je 92 ročný prof. Schmied.

Novostavba s kapacitou 46 miest pozostáva zo:

• zariadenia pre seniorov,
• zariadenia pre opatrovateľskú službu,
• útulku pre rodiny s deťmi,
• denného stacionára
• objektu pre služby a spoločné činnosti.

Pridanou hodnotou tohto komunitného centra je prepojenie sociálnych služieb tak, aby sa vzájomne dopĺňali a boli si aj navzájom prospešné.

Okrem pobytových služieb bude centrum poskytovať aj stravovacie, opatrovateľské či prepravné služby.
Kontakt: Ing. Martin Varga, 0918 061 898, nepretržitá linka: 0907 267 503

jan 31

Zber olejov a tukov

Všetkým, ktorí zbierajú jedlé oleje a tuky samostatne do plastových fliaš pripomíname, že v dňoch 1. 2. 2023  – 3. 2. 2023 bude prebiehať v našej mestskej časti ich zber.

Mapu umiestnenia nádob nájdete v odkaze: https://www.kosit.sk/obyvatelia/zber-jedlych-olejov-a-tukov/

jan 31

Polročné vysvedčenie

Niektorých poteší, iných sklame.

Ako by mal rodič reagovať a čomu sa vyhnúť? 

Deti za dobré známky očakávajú pochvalu, ocenenie. Dieťaťu povedzte konktrétne, za čo ho chválite. Vaša pochvala a ocenenie má nesmiernu význam nielen u mladších detí, ale aj u teenagerov. 

Ak známky nie sú najlepšie potrebujú uistenie, že sa nič vážne nedeje.

Netrestajte, pre dieťa je trestom už zlá známka. To, že niečo zakážete, zlú známku nezmení. Trest za niečo, čo už nedokáže ovplyvniť, prehlbuje frustráciu dieťaťa a v konečnom dôsledku aj rodiča.

Dieťa potrebuje vedieť, že ho ľúbite za každých okolností, aj keď ste sklamaný či nahnevaný. Porozprávajte sa pokojnej atmosfére o jednotlivých známkach. Vypracujte spolu plán, ako zlepšiť známky a ponúknite pomoc.

Ps: pamätáme si ešte na svoje známky?

jan 30

Kontrolný deň – Slanecká cesta

Vo štvrtok, 2.2.2023 bude 10. kontrolný deň na Slaneckej ceste.
🔺️Kontrolný deň sa začne o 9:00 hodine v budove magistrátu v kancelárii D309.

💻 Ak máte záujem sa ho zúčastniť aj vy, nahláste sa na:

➡️sekretariat@jazerokosice.sk

➡️ alebo na tel. č.: 055/3027711

Kontrolného dňa sa zúčastnia aj zástupcovia našej mestskej časti.
⚠️Vaše pripomienky a otázky môžete položiť priamo zástupcom Doprastavu, Mesta Košice, Okresného úradu a ďalších organizácií, ktoré sú na stavbe zainteresované.

Foto zdroj: https://slanecka.kosice.sk/prace-na-slaneckej-pokracuju-pozrite-si-tohtotyzdnovy-harmonogram-prac/

jan 28

Denné centrum seniorov

Na Spišskom námestí 1, v Kultúrnom stredisku Jazero, už takmer tri desiatky rokov funguje Denné centrum seniorov.

Je to miesto, kde sa naši seniori stretávajú štyrikrát do týždňa (okrem piatku) s rovesníkmi, aby sa porozprávali, zaspievali si, zahrali biliard, karty, spoločenské hry, a tak príjemne strávili voľné chvíle na dôchodku.

Hlavným poslaním denného centra je podporovať aktivitu seniorov, integrovať ich do života v spoločnosti a tým ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich spoločenské potreby a podporovať ich záujmy.

V klube sa organizujú aj prednášky, školenia a kultúrne podujatia.

Seniori sa zapájajú do rozmanitých súťaží ako Olympiáda seniorov, Seniorská hviezda, tiež do dobrovoľníckych aktivít a podnikajú rôzne zaujímavé výlety. Ich ich nadšenie, entuziazmus i zmysel pre humor by im mohli závidieť aj mladšie ročníky.

Pripojiť sa môžu aj ďalší jazerskí seniori, ste vítaní.

Predseda: RSDr. Ivan Hudec

jan 27

Čistota zastávok

Kto vlastne upratuje zastávky električiek?
Denne sa všetci stretávame so znečistenými zastávkami. Neporiadok a špina, nevynesené koše. Upratovanie týchto frekventovaných miest je v gescii DPMK. Na webovej stránke DPMK- časť Transparentná spoločnosť sa môžeme dopátrať, že upratovanie zadávala v minulosti niekoľkým súkromným firmám. Objednávky a faktúry za rok 2022 a 2023 zverejnené nie sú.

Upratuje ich firma či už samotné DPMK?
Tak či onak, neporiadok je tŕňom v oku všetkým. Urgencie zaberajú iba čiastočne. Apelovať na asociálov je úplne zbytočné.
Preto zas a znova upratujeme vo vlastnej réžii a s našimi pracovníkmi.
Sme presvedčení, že všetci, ktorí čítate tento článok, patríte do kategórie ľudí, ktorým na peknom prostredí sídliska záleží, správate sa sofistikovane a vám patrí naša vďaka.

Práve pre vás budeme aj naďalej pokračovať s prácami v oblasti poriadku a čistoty.

jan 25

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Veľkokapacitné kontajnery ponúkajú príležitosť, ako sa bezplatne zbaviť objemného odpadu.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je:

 • drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.),
 • biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny),
 • nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok),
 • elektroodpad ( napr. televízory, práčky)
 • pneumatiky.

  Pozrite, kedy a kde bude pristavený kontajner v blízkosti vášho domu.

jan 24

Výstava vo Výmenníku

Pozývame vás na finisáž výstavy Jazerčana Ľubomíra Hrabčáka (1976) s názvom Voľnomyšlienkár vo Výmenníku Važecká 27. 1. 2023 o 17:30h, kde autor predstavuje prierez svojou výtvarnou tvorbou.

Ľubomír Hrabčák vo svojom diele taví svoje znalosti grafických a reštaurátorských techník a nepopierateľný cit pre detail. Jeho koloratúry a grafika odzrkadľujú vo svojom výraznom rukopise autorov vzťah k miestu, krajine, zážitku.Technicky skúma efekty odtlačkov, gestických ťahov špachtľou a štetcom, hľadá tvar, zachycuje osobnú výpoveď a náladu. Akoby ilustratívne maľby a grafiky neriešia extrémne problémy spoločnosti, neapelujú a nesnažia sa meniť pohľad.
Ľubomír Hrabčák po získaní vzdelania na strednej a vysokej škole umeleckého zamerania odišiel do Grécka, kde od roku 2004 do roku 2009 študoval na Aténskej Akadémii Krásnych Umení, na Katedre Byzantských umení a Ikonopisectva.
Pôsobil pod vedením Pavlosa Samiosa, žiaka významného gréckeho maliara Yannisa Moralisa. Počas štúdií absolvoval ateliéry ikonopisectva a byzantských techník (mozaika, vytráž, enkaustika, pozlacovanie povrchov a fresco.) Neskôr spolupracoval na výtvarných projektoch po celom Grécku.
Momentálne žije a pracuje v Košiciach a po návrate na Slovensko sa okrem svojej výtvarnej tvorby venuje aj práci reštaurátora.

Staršie «

Zmena veľkosti písma