Uvítanie novorodencov

Milí rodičia,
narodilo sa vám prednedávnom bábätko?

Radi by sme vás v blízkej budúcnosti, pozvali na slávnosť, ktorú organizujeme práve pre novonarodených občiankov našej mestskej časti. Ak máte záujem stať sa súčasťou milého podujatia, prosím vyplňte formulár, čím poskytnete súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.  Súhlas slúži výlučne na účely pozvania na slávnosť Uvítania babätiek do života. Slávnostný akt sa uskutoční v divadelnej sále Kultúrneho strediska Jazero na Spišskom námestí 1 v Košiciach. Účasť je podmienená trvalým pobytom dieťatka v Mestskej časti Košice – Nad jazerom a vyplnením a doručením formulára Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Vyplnený formulár:

formulár

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice, alebo
  • formulár prineste osobne na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7 do Kancelárie prvého kontaktu, alebo
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite mailom na adresu: deti@jazerokosice.sk

O termíne konania podujatia Vás budeme včas informovať.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Ing. Ildikó SZEGEDYOVÁ
Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1

tel. 055 / 302 77 36,
mail: deti@jazerokosice.sk

Zmena veľkosti písma