Uvítanie novorodencov.

Milé mamičky, milí oteckovia,

radi by sme vás a vaše detičky pozvali na podujatie Uvítanie novorodencov do života.

Detičky s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Nad jazerom prijímame za nových občanov na slávnostnom ceremoniáli, na ktorom starostka mestskej časti odovzdá rodičom pamätný list.
Bábätko sa s rodičmi odfotografuje pri tradičnej kolíske a dostane darček, ktorý sa pri starostlivosti o dieťa zíde. Ceremoniál je spojený s krátkym kultúrnym programom a trvá cca hodinu.

Podujatie sa realizuje pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení a aktuálnych platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

Máte záujem sa prihlásiť? Zašlite nám vyplnený formulár (týmto dávate súhlas na spracovanie vašich osobných údajov k pozvaniu na podujatie, bez ktorého vás pre smernice o GDPR nemôžeme pozvať)

  • Vyplnený,  podpísaný a oskenovaný poslať mailom na adresu: deti@jazerokosice.sk
  • Poslať poštou na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7,  04012 Košice
  • Priniesť osobne na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom do Kancelárie prvého kontaktu

Bližšie informácie Vám poskytneme osobne v Kultúrnom stredisku Jazero, Spišské námestie 1, 04012 Košice – Mgr. Petra Lučkaiová, telefonicky: 055 / 302 77 36 alebo mailom: deti@jazerokosice.sk .

Kedy je najbližšie uvítanie? http://kultura.jazerokosice.sk/