Uvítanie novorodencov

Milé mamičky, milí oteckovia,

radi by sme vás a vaše detičky pozvali na podujatie Uvítanie novorodencov do života.

Detičky s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Nad jazerom prijímame za nových občanov na slávnostnom ceremoniály, na ktorom starostka mestskej časti odovzdá rodičom pamätný list. Bábätko sa s rodičmi odfotografuje pri tradičnej kolíske a dostane darček, ktorý sa pri starostlivosti o dieťa zíde. Ceremoniál je spojený s krátkym kultúrnym programom.

Slávnostné podujatia budú organizované v nasledujúcich termínoch:

01.04. 2022 – deti narodené od 01. 10. 2019 do 31. 08. 2020

08.04. 2022 – deti narodené od 01. 09.2020 do 31. 08. 2021

27.05. 2022 – deti narodené od 01. 09. 2021 do 31. 01. 2022

Podujatie sa bude realizovať pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení a aktuálnych platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vyplnený formulár môžete do 20. 03.2022:

formulár (týmto dávate súhlas na spracovanie vašich osobných údajov k pozvaniu na podujatie)

  • Vyplnený,  podpísaný a oskenovaný poslať mailom na adresu: deti@jazerokosice.sk
  • Poslať poštou na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7,  04012 Košice
  • Priniesť osobne na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom do Kancelárie prvého kontaktu

Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne v Kultúrnom stredisku Jazero, Spišské námestie 1, 04012 Košice,

Ing. Ildikó SZEGEDYOVÁ , telefonicky: 055 / 302 77 36, alebo mailom: deti@jazerokosice.sk .

Zmena veľkosti písma