Uvítanie novorodencov

Milé mamičky, milí oteckovia,

radi by sme vás a vaše detičky narodené v septembri 2019 a neskôr, ako aj deti narodené v roku 2020, pozvali na podujatie Vítanie bábätiek do života.

Detičky s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice Nad jazerom prijímame za nových občanov na slávnostnom ceremoniáli, na ktorom starostka mestskej časti odovzdá rodičom pamätný list. Bábätko sa s rodičmi odfotografuje pri tradičnej kolíske a dostane darček, ktorý sa pri starostlivosti o dieťa zíde. Ceremoniál je spojený s krátkym kultúrnym programom. Pripravujeme ho v októbri a príp.aj v novembri 2020 v divadelnej sále Kultúrneho strediska Jazero na Spišskom námestí. (podľa záujmu rodičov)

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii bude počet zúčastnených osôb na slávnosti limitovaný a dodržané budú aj všetky protiepidemiologické opatrenia.

👍Ak máte záujem byť súčasťou tejto milej akcie, oznámte nám to prosím do 7. OKTÓBRA 2020 emailom na adrese deti@jazerokosice.sk, bližšie informácie vám radi poskytneme aj na tel. čísle 055 – 302 77 36.

Vyplnený formulár:

formulár

  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite mailom na adresu: deti@jazerokosice.sk

O termíne konania podujatia Vás budeme včas informovať.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Ing. Ildikó SZEGEDYOVÁ
Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1

tel. 055 / 302 77 36,
mail: deti@jazerokosice.sk

Zmena veľkosti písma