Archív kategórii: Dôležité oznamy

nov 18

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“

sep 02

ZÁKAZ KÚPANIA

Od dnešného dňa platí v „Plážovom kúpalisku Jazero“ ZÁKAZ KÚPANIA!

Chcem vedieť viac »

aug 26

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času ZNVP (PDF; 144KB)

júl 15

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku (PDF; 464kB)

jún 28

Vyhlasenie ČVNVP II

vyhlásenie ČVNVP II.2022 (PDF;472KB)

jún 23

Oznam.

Oznam o konaní podujatí a prípadnej zvýšenej miere hluku. Oznam (PDF;672kB)

jún 20

Zisťovanie AES

Śtatistické zisťovanie (PDF;168KB)

jún 02

Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene

Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene (PDF;680KB)

máj 12

Územný plán HSA Košice

Obstarávateľ strategického dokumentu – Mesto Košice. v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, primátorom, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len .,okresný úrad“), podľa * 5 ods. l zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) …

Chcem vedieť viac »

apr 28

Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

Staršie «

Zmena veľkosti písma