Archív kategórii: Dôležité oznamy

jún 28

Vyhlasenie ČVNVP II

vyhlásenie ČVNVP II.2022 (PDF;472KB)

jún 23

Oznam.

Oznam o konaní podujatí a prípadnej zvýšenej miere hluku. Oznam (PDF;672kB)

jún 20

Zisťovanie AES

Śtatistické zisťovanie (PDF;168KB)

jún 02

Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene

Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene (PDF;680KB)

máj 12

Územný plán HSA Košice

Obstarávateľ strategického dokumentu – Mesto Košice. v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, primátorom, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len .,okresný úrad“), podľa * 5 ods. l zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) …

Chcem vedieť viac »

apr 28

Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

apr 28

Celosystemová odstavka zdroje TEKO

Celosystémová odstávka zdroja TEKO

apr 14

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 – opatrenia

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 – opatrenia (PDF, 150KB)

dec 20

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6 júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovanie je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Zisťovanie o domácom …

Chcem vedieť viac »

okt 20

Vykonanie celoplošnej deratizácie

Vykonanie celoplošnej deratizácie (PDF; 1,32MB)

Chcem vedieť viac »

Staršie «

Zmena veľkosti písma