Archív kategórii: Dôležité oznamy

dec 20

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6 júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovanie je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Zisťovanie o domácom …

Chcem vedieť viac »

okt 20

Vykonanie celoplošnej deratizácie

Vykonanie celoplošnej deratizácie (PDF; 1,32MB)

Chcem vedieť viac »

aug 31

OBMEDZENIE ELEKTRIČKOVEJ DOPRAVY

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) obmedzí električkovú dopravu na sídlisku Nad jazerom. Výluka kôli rekonštrukcii cestno-koľajového prejazdu na Levočskej ulici bude trvať od  1. septembra do 12. septembra vrátane. Električky nebudú premávať v úsekoch Važecká – Levočská – VSS, križovatka. Počas doby trvania výluky budú premávať električkové linky č. 3, 4, 7, 9 a R2 na upravených trasách. …

Chcem vedieť viac »

aug 30

Oznámenie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 30.08.2021 od 8:30 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Nad Jazerom, konkrétne sa jedná o ulicu Rovníková. Odstraňovať budeme poruchu na ulici Rovníková 9.  Ďakujeme za Vaše pochopenie. VVS a.s., Závod …

Chcem vedieť viac »

júl 26

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

V zmysle § 21 písm. o) zákona 6. 314/20S1 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a …

Chcem vedieť viac »

júl 16

Kvalita vody“Plážové kúpalisko Jazero“

Dňa 13.7.2021 zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odobrali vzorky vody z „Plážového kúpaliska Jazero“.  Ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt cyanobaktérií stanovených vo vyhláške MZ SR č.308/2012 Z.z. Napriek tomu, podľa pokynov vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OHŽP/5119/25432 sa odporúča pre citlivú časť populácie – pre deti, alergikov a osoby …

Chcem vedieť viac »

júl 12

Máte záujem o očkovanie? Mobilná očkovacia služba príde za vami na sídlisko.

Posledný júnový deň prestalo v budove miestneho úradu fungovať mobilné odberové miesto na antigénové testovanie, tzv. MOM-ka. Pre mestskú časť bolo jej zriadenie nepísanou povinnosťou, pretože chcela vyjsť čo najviac v ústrety obyvateľom sídliska, aby za potvrdením alebo SMS-kou nemuseli chodiť hore-dolu. Teraz prichádza s iniciatívou spojenou s očkovaním Košický samosprávny kraj v podobe mobilnej očkovacej služby, …

Chcem vedieť viac »

júl 10

UPOZORNENIE

Prosíme návštevníkov aby pri prechode lesoparkom a Rekreačnou lokalitou Jazero, alebo rekreácii na tomto území, venovali zvýšenú pozornosť okoliu. Nočná búrka po sebe zanechala vyvrátené a polámané stromy a množstvo konárov. Oddelenie výstavby a investičných činností mestskej časti a hasiči na odstraňovaní následkov búrky pracujú. Žiadame obyvateľov, aby počas svojho pobytu v týchto častiach sídliska …

Chcem vedieť viac »

júl 02

Zisťovanie o financiách a spotrebe domacností 2021

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021(Household Finance and Consumption Survey). Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021. Zisťovanie o financiách a spotrebe domacností 2021 PDF

Chcem vedieť viac »

máj 19

Prerušenia distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny – PDF

Staršie «

Zmena veľkosti písma