Jbelak

O autorovi

Dátum registrácie: 10 februára, 2015

Posledné príspevky

  1. Riešenie migračných výziev v MČ Košice-Nad jazerom — 27 júna, 2023
  2. Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) — 7 marca, 2023
  3. Uverejnenie výsledkov volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti — 30 októbra, 2022
  4. ŠPECIÁLNY SPOSOB HLASOVANIA PRE VOLIČOV
    V KARANTÉNE Z DOVODU COVID-19
    — 24 októbra, 2022
  5. OZNÁMENIE — 3 októbra, 2022

Prehľad príspevkov autora

jún 27

Riešenie migračných výziev v MČ Košice-Nad jazerom

mar 07

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) Zisťovanie EU SILC

okt 30

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti

okt 24

ŠPECIÁLNY SPOSOB HLASOVANIA PRE VOLIČOV
V KARANTÉNE Z DOVODU COVID-19

V zmysle zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, majú možnosť oprávnený voliči požiadať o špeciálny spôsob hlasovania. Oprávneným voličom je osoba, …

Chcem vedieť viac »

okt 03

OZNÁMENIE

sep 28

P O Z V Á N K A

aug 26

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času ZNVP (PDF; 144KB)

aug 09

Opatrenie – Zákaz vstupu do lesov – odvolanie zákazu

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, ako prislušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 pism c.) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o lesoch“) a konajúc podľa § 60 ods. 2 písm f) zákona o lesochpodl’a $ 60 ods. 2 pisnr. …

Chcem vedieť viac »

júl 27

Čaro krojovaných bábik

Únia žien Slovenska-Krajská organizácia v Košiciach spolu s Verejnou knižnicou Jána Bocatia a Košickým samosprávnym krajom otvárajú  vo štvrtok (28. júla 2022) o 14.00 hodine v pobočke Verejnej knižnice na Triede SNP č. 48/A netradičnú výstavu pod názvom „Čaro krojovaných bábik“. Jej poslaním je pripomenúť dôležitosť udržiavania ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva Slovenska. Na výstave, ktorá je venovaná i pamiatke dlhoročnej …

Chcem vedieť viac »

júl 15

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku (PDF; 464kB)

Staršie «