«

»

feb 13

Výberové konanie na členov MOPS

Mestská časť Košice – Nad jazerom

vyhlasuje

výberové konanie

na  štyri pracovné miesta

členov Miestnej občianskej poriadkovej služby

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu miestneho úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22.  február 2024 do 15 : 00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete v prílohe:

Oznámenie o výberovom konaní MOPS