Pomoc v núdzi – hlávna stránka

V živote každého z nás sa vyskytnú chvíle, keď nás trápia problémy, trpíme bolesťami, prežívame krízy, cítime sa osamelí. Zorientovať sa v spleti služieb a ich poskytovateľov, ktorí by vedeli v týchto situáciách pomôcť, je ťažké.

Preto ponúkame prehľad služieb, ktorými Mestská časť Košice – Nad jazerom zmierňuje dôsledky niektorých sociálnych situácií. Tiež návod, ako zjednodušiť posúdenie a hľadanie rýchlej a účinnej pomoci aj u ďalších pomáhajúcich.