Pomoc v núdzi – Odporúčame

Špecializované sociálne poradenstvo

Služba včasnej intervencie DOMKO

Opatrovateľská služba je forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje priamo v domácnosti klientov.

Bývanie .Prideľovanie bytov v meste Košice je v kompetencii mesta. Upravené je VZN mesta č. 194/2018. Toto upravuje pravidlá prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice vyčlenených pre osobitné sociálne skupiny  a podmienky zaradenia do zoznamu uchádzačov o nájom sociálnych bytov.

Portalmalina- národný navigátor dostupnej služby v situácii bezvládnosti, ktorého cieľom je predísť situáciám bezradnosti, zhoršenia stavu v dôsledku neskorého zabezpečenia potrebnej služby.

Bezplatná právna pomoc

Zmena veľkosti písma