Komisia sociálno – zdravotná

  • Predsedníčka:        Lucia Kleinová
  • Tajomníčka:         Ivica Krausová

  • Členovia:

  • poslanci:   Mgr. Martin Seman, Andrea Gajdošová, Silvia Hricková 
  • neposlanci: Katarína Ďurčová,  Katarína Hermelyová, Lucia Poštrková, Erika Sabóčiková, Irena Stolárová, Bibiána Vargová, Mária Vozárová

Roky:

Plán činnosti na volebné obdobie 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma