Komisia sociálno – zdravotná

  • Predseda:              Martin Seman
  • Tajomníčka:         Ivica Krausová

  • Členovia:

  • poslanci:   Miroslav Belohorský, Andrea Gajdošová, Silvia Hricková,
  • neposlanci: Katarína Ďurčová,  Lucia Kleinová, Katarína Hermelyová, Lucia Poštrková, Erika Sabóčiková, Irena Stolárová, Bibiána Vargová, Mária Vozárová

 

Roky:

Plán činnosti na volebné obdobie 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma