Komisia sociálno – zdravotná

  • Predsedníčka:      Lucia Kleinová      
  • Tajomníčka:         Ivica Krausová   

      Členovia:

  • poslanci:   Miroslav Belohorský, Silvia Hricková, Ivana Kmecová, Renáta Lenártová
  • neposlanci: Erika Sabóčiková, Jana Nováková, Slávka Bajusová, Maria Capíková, Timotej Klein, Katarína Ďurčová, Irena Stolárová

Roky:

Archív 2023 –

Archív 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018