Centrum materiálnej pomoci

Centrum materiálnej pomoci Mestskej časti Košice – Nad jazerom bolo otvorené 8. 10. 2015. K dispozícii sú ošatenie pre deti a dospelých, obuv, doplnky a hračky. Centrum je otvorené každý pracovný štvrtok v čase 8:00 – 11:00 hod . Iný termín je možné dohodnúť si telefonicky na tel. č. 055/302 77 14.

Oblečenie a ďalšie veci v centre sú síce použité, ale podmienkou je, aby boli vo výbornom stave, čisté. Občania môžu veci do centra priniesť každý pracovný deň počas úradných hodín kancelárie prvého kontaktu.

Kancelária prvého kontaktu

Úradné hodiny pre občanov počas všetkých pracovných dní

PONDELOK:
8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

UTOROK:
8:00 – 12:00   13:00 – 15:00
STREDA:
8:00 – 12:00   13:00 – 17:00
ŠTVRTOK:
8:00 – 12:00   13:00 – 15:00
PIATOK:
8:00 – 12:00