Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda:      Norbert Borovský
  • Tajomník:     

          Členovia:

  • poslanci: Miroslav Belohorský, Silvia Hricková, Ondrej Kmec, Lucia Kleinová, Jozef Skonc, Pavol Slivka
  • neposlanci:  Erik Cimbala, Miroslav Fajčík, Ján Peti, Iveta Hoľáková, Ing. Ivo Grobauer, Ing. Martin Balkovský
  • 2024

ARCHÍV 2023 –

Archív 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018