Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda:      Norbert Borovský
  • Tajomník:     

          Členovia:

  • poslanci:   Miroslav Belohorský, Silvia Hricková, Ondrej Kmec, Lucia Kleinová, Jozef SKonc, Pavol Slivka

Archív 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma