Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda:      Norbert Borovský
  • Tajomník:     

          Členovia:

  • poslanci: Miroslav Belohorský, Silvia Hricková, Ondrej Kmec, Lucia Kleinová, Jozef Skonc, Pavol Slivka
  • neposlanci:  Erika Cimbalu, Miroslava Fajčíka, Jána Petiho, Jaroslava Šarišského, Ivetu Hoľákovú

 

Archív 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma