Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda:      Norbert Borovský
  • Tajomník:      Milan Derfiňák

          Členovia:

  • poslanci:   Jozef Skonc, Silvia Hricková, Pavol Slivka, Miroslav Belohorský
  • neposlanci: Martin Balkovský, Ivo Grubauer, Erik Cimbala, Miroslav Fajčík, Matej Hrebeňár, Dušan Sivák, Ján Peti, Iveta Holáková, Jaroslav Šarišský, Peter Javorský

Plán činnosti na volebné obdobie 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma