Občasník Jazerčan

Mestská časť vydáva tri až štyrikrát ročne – podľa potreby – občasník Jazerčan.
Prináša v ňom informácie o živote mestskej časti,  o činnosti materských, základných
a stredných škôl, o práci samosprávy i komisií. V roku 2018 vychádza už 26. ročník Jazerčana, ktorý dostávajú obyvatelia do schránok zadarmo. Priemerne je to pri jednom čísle 9 000 výtlačkov.

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

Zmena veľkosti písma