Predaj majetku – obchodné verejné súťaže, priamy predaj majetku