Priemysel a služby

Priemyselnú časť mestskej časti tvoria najmä tieto spoločnosti:

 • VAMEX, a. s. Košice – pekáreň
 • Frucona, a. s. – výroba alkoholických a nealkoholických nápojov
 • Podtatranská hydina, s. r. o. – spracovanie hydiny a výrobkov
 • Potraviny FRESH, s. r. o. – maloobchod, veľkoobchod
 • EKOLAB,  s. r. o. – rozbory kvality vôd
 • EKO – TERM SERVIS, s. r. o. – meranie emisií a znečistenia ovzdušia
 • ALFOPA, s. r. o. – tlačiarne
 • ABC KLÍMA KOŠICE, s. r. o. – vzduchotechnika a klimatizácia
 • Mitsubishi – predaj a servis automobilov
 • Suzuki – predaj automobilov
 • AAA Auto – predaj automobilov

Podnikatelia a živnostníci v mestskej časti poskytujú občanom aj drobné služby: zasklievanie, rámovanie, výroba kľúčov, šitie a opravy odevov, opravu obuvi, kaderníctvo, holičstvo, pedikúra, kozmetika.