Priemysel a služby

 

Priemyselnú časť mestskej časti tvoria najmä tieto spoločnosti:

 

  • Frucona, a. s. – výroba alkoholických a nealkoholických nápojov
  • Podtatranská hydina, s. r. o. – spracovanie hydiny a výrobkov
  • Potraviny FRESH, s. r. o. – maloobchod, veľkoobchod
  • EKOLAB,  s. r. o. – rozbory kvality vôd
  • EKO – TERM SERVIS, s. r. o. – meranie emisií a znečistenia ovzdušia
  • ALFOPA, s. r. o. – tlačiarne
  • ABC KLÍMA KOŠICE, s. r. o. – vzduchotechnika a klimatizácia
  • Mitsubishi – predaj a servis automobilov
  • Suzuki – predaj automobilov
  • AAA Auto – predaj automobilov

 

Podnikatelia a živnostníci v mestskej časti poskytujú občanom aj drobné služby: zasklievanie, rámovanie, výroba kľúčov, šitie a opravy odevov, opravu obuvi, kaderníctvo, holičstvo, pedikúra, kozmetika.

 

 

Zmena veľkosti písma