Rekreácia a šport

Mestská časť ponúka svojim obyvateľom a ostatným návštevníkom oblasť
Rekreačnej lokality (RL) Jazero. Na jej území je vodná plocha, kde sa dá v lete kúpať.

V zime, ak je voda zamrznutá a vytvorená dostatočne hrubá vrstva ľadu, malí i väčší
ju využívajú na korčuľovanie a hokej.

 

V areáli RL sú návštevníkom  k dispozícii detské, multifunkčné a volejbalové ihrisko.

 

Multifunkčné ihrisko:

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalové ihrisko

 

 

 

 

 

 

 

Multifunkčné ihrisko je aj na polostrove Amurská, ktorého  správcom je Správa mestskej zelene.

 

 

 

 

 

 

 

Klub vodného lyžovania TRIXEN
http://www.trixen.sk
tel. : 0903 623 112
mail: mail@trixen.sk

 

 

 

 

 

 

 

Športový klub Galaktik
http://www.sportgalaktik.sk/
Informácie : 0903 607 586
mail: fkgalaktik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

JAYMO – detské interiérové ihrisko
http://www.jaymo.eu/
informácie: 055/ 6853 798
mail: info@jaymo.eu