Rybársky lístok

Vybavuje:

Jaroslava RUŽINSKÁ
prízemie, č. dv. 6
tel.  055 / 302 77 26
mail: jaroslava.ruzinska@jazerokosice.sk

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka sa vyberá podľa zákona NR SR                 č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch (položka 38)

  • Týždenný:       3,00 €
  • Mesačný:        5,00 €
  • Ročný:           10,00 €
  • Trojročný:      25,00 €

Uvedená čiastka sa platí v hotovosti v pokladni.

Na vydanie rybárskeho lístka je potrebné predložiť:

  • Povolenie z rybárskeho zväzu
  • Občiansky preukaz

Od poplatku sú oslobodené:

  • osoby pôsobiace alebo vzdelávajúce sa v oblasti rybárstva,
  • cudzinci, ktorí prišli do SR na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR,               NR SR a vlády SR,
  • osoby do 15 rokov.