Sídla inštitúcií a dôležité telefónne čísla

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
Poludníková 7,
Kancelária prvého kontaktu tel. č. 055/ 302 77 14

Pošta 12
Spišské námestie
tel. č. 055/ 674 7804

Pošta 20
Ždiarska ul.
tel. č. 055/ 674 66 27

Poliklinika – Spišské námestie
tel. č. 055/ 674 1240

Obvodné oddelenie Policajného zboru SR
Ladožská 1
tel. č. 055/ 674 525

Stanica Mestskej polície, Poludníková 7
veliteľ stanice: tel. č. 055/ 674 52 50-51
koordinátor: tel. č. 055/685 31 57
email: nadjazerom.msp@kosice.sk

Verejná knižnica J. Bocatia 
Pobočka 11 – Poludniková 7
tel.: 055/674 18 71

Úrady

Okresný úrad, Komenského 52, Košice
tel. 055/600 11 11

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Košiciach
Staničné námestie č. 9,
tel. 055/680 55 55,    email:  ke@upsvr.gov.sk

Daňový úrad Košice
Železničná č. 1, 041 90 Košice
tel.: +421 55 7830111, 7830113, 7830403, email: duke-ke.kontakt@financnasprava.sk

Okresný úrad Košice – katastrálny odbor  Južná trieda č. 82
ústredňa: 055/ 281 80 33   email: kuke@skgeodesy.sk

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice  
tel. 055/726 81 11

Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volanie:                                                                                                                              Požiarnici, Pohotovosť, Polícia, SOS:  112

Alebo:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155, 16 155
Polícia: 158 

Mestská polícia: 159

Prvá pomoc                                                                                                                               

Pohotovostná služba prvej pomoci –  tel. 055/16 183, 055/643 41 65

Fenestra – násilie páchané na ženách – od 9:00 do 17:00 hod
tel. 055/625 6237, nonstop  0905 204 414

Linka záchrany (poradenstvo pri záchrane života a prvej pomoci): tel. 0850 111 313

Poruchy

Porucha verejného osvetleniaDPMK

nonstop telefón  +421 55 640 7345      mail: verejneosvetlenie@dpmk.sk

infolinka:              +421 55 640 7407

Východoslovenská energetika, a. s., Košice
Informácie a požiadavky spojené s dodávkou elektrickej energie  tel. 0850 123 333,          mail: info@vse.sk
nahlásenie poruchy v dodávke elektrickej energie – tel. 0850 123 332

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice
porucha dodávky vody –  pre Košice   tel. 055/79 52 420
porucha verejného vodovodu – v pracovnom čase tel.  055/642 75 07

Slovenský plynárenský podnik – plyn – poruchová linka:  – tel. 0850 111 727
kontakt pre zákazníkov: mail: zakaznickalinka@spp.sk

Kosit, a. s. – zber a odvoz odpadu  – dispečing  tel. 055/72 70 716,
mail: odvoz@kosit-as.sk
čistenie a údržba komunikácií – dispečing tel. 055/72 70 78                                                   – mail: cistota@kosit-as.sk

Služby

Mestské informačné centrum Dargov            tel.  055/16 186

Veterinárna pohotovosť,  Košice                     tel. 0908 332 012

Informácie: o telefónnych číslach užívateľov, o úradných
hodinách, o vlakovom a autobusovom spojení     tel.   12 111

Informácie o telefónnych číslach užívateľov, o úradných
hodinách, o vlakovom a autobusovom spojení       tel. 1181

Poruchy                                                                    tel. 12 129

Informácie o telefónnych číslach zákazníkov všetkých
poskytovateľov  telekomunikačných služieb   tel. 1180

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. – vlakové spojenie
zákaznícke číslo zo všetkých telekomunikačných sietí  v  SR – tel. 18 188

Letisko Košice – informácie – odlety, prílety  tel. 055/683 21 11
nonstop dispečing                                                    tel. 055/683 21 00

Asistenčná odťahová služba motoristom    tel. 18 123

Presný čas                                                            tel.  12 110

Medzinárodné volanie prostredníctvom operátora       tel. 12 131

Informácie o telefónnych číslach užívateľov v cudzine  tel.  12 149