Výzvy na prevzatie zásielok

 

Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Ľubomír Betuš, nar.

o prevzatie poštového poukazu od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava

v dobe od 20.06.2022 do 05.07.2022


Oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 20

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 20 pre občana s trvalým pobytom na adrese Mestská časť Košice – Nad jazerom:

Helena Chovanová

sa nachádza v kancelárii č. 5 (ohlasovňa pobytov) MÚ MČ Košice – Nad jazerom.

 

Úložná doba od: 27.06.2022 – 18 dní


Zmena veľkosti písma