Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Anna Radjánszka,  nar. 1964

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 39Er/2409/2010

v dobe od 11.03.2021 do 26.03.2021 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Michal Janurík, nar.

Ľubomír Betuš, nar.

Beáta Kuciková, nar.

Anton Zemlan, nar.

Adriána Rudá, nar.

Vladimír Salzer, nar.

o prevzatie poštového poukazu od: VšZP, a.s. so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava, doručeného dňa 11.03.2021

v dobe od 11.03.2021 do 26.03.2021 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Róbert Schäffer,  nar. 1972

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 26Pc/83/2019

v dobe od 18.03.2021 do 02.04.2021 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Pavol Kolcun,  nar.

o prevzatie zásielky od: VšZP, a.s. so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej dňa 17.03.2021

v dobe od 18.03.2021 do 02.04.2021 na čísle dverí 5.Zmena veľkosti písma