Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Zuzana Beňáková, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava

v dobe od 21.06.2021 do 06.07.2021 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Dominika Doláková, nar. 1994

o prevzatie doporučenej zásielky od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 43P/126/2020

v dobe od 28.06.2021 do 13.07.2021 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Michaela Puchká, nar. 1996

o prevzatie doporučenej zásielky od: Exekútorský úrad – JUDr. Rudolf Krutý, PhD. so sídlom: Záhradnícka 60, Bratislava, doručenej pod č. EX 72994/19

v dobe od 06.07.2021 do 21.07.2021 na čísle dverí 5Zmena veľkosti písma