Výzvy na prevzatie zásielok

 

Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Ladislav Troja, nar.

o prevzatie poštovej zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Košice so sídlom: Senný trh 1, Košice

v dobe od 16.03.2023 do 31.03.2023 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Ladislav Kiraly, nar. 1973

o prevzatie poštovej zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Košice so sídlom: Senný trh 1, Košice

v dobe od 17.03.2023 do 03.04.2023 na čísle dverí 5


Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Košice 20:

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 20 pre občana s trvalým pobytom na adrese Mestská časť Košice – Nad jazerom:

Marianna Valíková

sa nachádza v kancelárii č. 5 (ohlasovňa pobytov) MÚ MČ Košice – Nad jazerom

v dobe od 21.03.2023 – 18 dníZmena veľkosti písma