Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

o prevzatie Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) y Pošty Košice 230 pre občana s trvalým pobytom na adrese Mestská časť Košice – Nad jazerom:

Nikola Ondrušková

Úložná doba od: 15.11.2022 do 18 dní


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Tomáš Lehoszík, nar.

Pavol Kundráth, nar.

Peter Kalinič, nar.

Frederika Fečová, nar.

Andrea Perháčová, nar.

Dalibor Dalpas, nar.

Denis Punčák, nar.

Dušan Eržin, nar.

Roman Badó, nar.

Ladislav Tuleja, nar.

Michaela Šimičová, nar.

Viktor Gottlieb, nar.

Miroslav Dávid, nar.

Miroslav Savina, nar.

Viktor Katunský, nar.

Eva Pásztorová, nar.

Lucia Badóová, nar.

Mária Chovanová, nar.

Monika Maurerová, nar.

Peter Beliš, nar.

o prevzatie poštovej zásielky od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Cintorínska 5, Nitra

v dobe od 14.11.2022 do 29.11.2022 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Alžbeta Batiová, nar. 1978

o prevzatie poštovej zásielky od: Krajský súd v Košiciach so sídlom: Štúrova 29, Košice

v dobe od 21.11.2022 do 06.12.2022 na čísle dverí 5Zmena veľkosti písma