Výzvy na prevzatie zásielok

 


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Tibor Szakács, nar.

František Mravec, nar.

o prevzatie poštovej zásielky doručenej od: Mesto Košice so sídlom: Trieda SNP 48/A, Košice, doručenej pod č. KO/03

v dobe od 10.01.2022 do 25.01.2022


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Ladislav Ogurčák, nar.

o prevzatie poštovej zásielky doručenej od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Kúpeľná 5, Prešov

v dobe od 20.01.2022 do 04.02.2022


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Jakub Olajoš, nar.

o prevzatie poštového poukazu doručeného od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava

v dobe od 20.01.2022 do 04.02.2022


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Marián Köver, nar. 1981

o prevzatie poštovej zásielky doručenej od: Okresný súd Prešov so sídlom: Grešova 3, Prešov

v dobe od 20.01.2022 do 04.02.2022


Zmena veľkosti písma