Výzvy na prevzatie zásielok

Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Lenka Niková, nar.

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Bratislava I so sídlom: Záhradnícka 10, Bratislava, doručenej pod č. 12Cs 4/2019

v dobe od 23. 07. 2020 do 07. 08. 2020 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Martina Čabalová, nar. 1991

o prevzatie doporučenej zásielky od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 19P/14/2019

v dobe od 27. 07. 2020 do 11. 08. 2020 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Jozef Lakatoš, nar. 1982

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 13C/507/2015

v dobe od 27. 07. 2020 do 11. 08. 2020 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marek Michalica, nar. 1983

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 15Csp/176/2017-13Csp

v dobe od 27. 07. 2020 do 11. 08. 2020 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Maroš Várkoly, nar. 1977

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 39C/224/2014

v dobe od 03. 08. 2020 do 18. 08. 2020 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marek Michalica, nar. 1983

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 13Csp/231/2017

v dobe od 06. 08. 2020 do 21. 08. 2020 na čísle dverí 5


Zmena veľkosti písma