Výzvy na prevzatie zásielok

Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Dominika Doláková, nar. 1994

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 26P/28/2020

v dobe od 12.10.2020 do 27.10.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Viktor Ronyák, nar.

o prevzatie poštovej zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej dňa 12.10.2020

v dobe od 12.10.2020 do 27.10.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Ladislav Šváb, nar.

o prevzatie poštovej zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej dňa 12.10.2020

v dobe od 12.10.2020 do 27.10.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Jana Petijová, nar. 1971

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 13Csp/63/2016

v dobe od 12.10.2020 do 27.10.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Václav Fabík, nar. 1975

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 40Csp/91/2018-84/18C

v dobe od 14.10.2020 do 29.10.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Jozef Lipták, nar. 1983

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 26Ps/2/2020

v dobe od 16.10.2020 do 02.11.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Gabriela Czymbaláková, nar. 1989

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 39Er/1145/2013

v dobe od 16.10.2020 do 02.11.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Jozef Čuba, nar. 1980

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 38Er 1970/2015

v dobe od 20.10.2020 do 04.11.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Ladislav Farkaš, nar. 1979

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 22C/43/2018-7122C

v dobe od 20.10.2020 do 04.11.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Radoslav Zemlan, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej pod. VSP/LGK

v dobe od 21.10.2020 do 05.11.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Jozef Dani, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej pod. VSP/LGK

v dobe od 21.10.2020 do 05.11.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Alexander Fonósi, nar. 1969

o prevzatie zásielky od: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín so sídlom: Jilemnického 1, Trenčín, doručenej pod. č.

v dobe od 22.10.2020 do 06.11.2020 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Peter Tomčák, nar. 1970

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 29Csp/4/2019

v dobe od 22.10.2020 do 06.11.2020 na čísle dverí 5.


Zmena veľkosti písma