Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Maroš Várkoly, nar. 1977

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 24C/47/2018

v dobe od 29.12.2020 do 13.01.2021 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Erik Lukács,  nar.

o prevzatie zásielky od: JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor so sídlom: Záhradnícka 60, Bratislava, doručenej dňa 21.12.2020

v dobe od 29.12.2020 do 13.01.2021 na čísle dverí 5.


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Viliam Vancák, nar. 1994

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod. č. 41Csp 140/2020

v dobe od 11.01.2021 do 26.01.2021 na čísle dverí 5.Zmena veľkosti písma