Výzvy na prevzatie zásielok

 


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Anna Giglerová, nar.

o prevzatie poštovej zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. krajská pobočka Košice so sídlom: Senný trh 1, Košice

v dobe od 05.10.2021 do 20.10.2021 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Róbert Tóth, nar. 1988

Daniel Oráč, nar. 1995

Marek Pijala, nar. 1973

Róbert Lengyel, nar. 1971

Juraj Petija, nar. 1973

Marek Damko, nar. 1980

Peter Jacunský, nar. 1979

o prevzatie poštovej zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Senný trh 1, Košice

v dobe od 11.10.2021 do 26.10.2021 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Štefan Sedlák, nar.

o prevzatie poštovej zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. krajská pobočka Košice so sídlom: Senný trh 1, Košice

v dobe od 12.10.2021 do 27.10.2021 na čísle dverí 5


Zmena veľkosti písma