Výzvy na prevzatie zásielok

 

Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Roland Lakatoš, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Košice so sídlom: Senný trh 1, Košice  

v dobe od 7.8.2023 do 22.08.2023 na čísle dverí 5


Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Košice 20:

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 20 pre občana s trvalým pobytom na adrese Mestská časť Košice – Nad jazerom:

Lenka Hrabovská, nar.

Pavol Kolcun, nar.

Erik Moro, nar.

sa nachádza v kancelárii č. 5 (ohlasovňa pobytov) MČ Košice – Nad jazerom

Odberná lehota od: 04.08.2023 – 18 kalendárnych dní


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Roland Lakatoš, nar.

o prevzatie 3 ks zásielok od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Košice so sídlom: Senný trh 1, Košice  

v dobe od 9.8.2023 do 24.08.2023 na čísle dverí 5


Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Košice 20:

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 20 pre občana s trvalým pobytom na adrese Mestská časť Košice – Nad jazerom:

Marek Mesík, nar. 

sa nachádza v kancelárii č. 5 (ohlasovňa pobytov) MČ Košice – Nad jazerom

Odberná lehota od: 17.08.2023 – 18 kalendárnych dní


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Róbert Kaleja, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Michalovce so sídlom: Námestie slobody 17, Michalovce

v dobe od 21.08.2023 do 05.09.2023 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Nad jazerom:

Pavol Takáč, nar.

o prevzatie poštového poukazu od: Sociálna poisťovňa so sídlom: Festivalové námestie 1, Košice

v dobe od 21.08.2023 do 05.09.2023 na čísle dverí 5