Inzercia JAZERČAN

Vybavuje:

Jaroslava Ružinská – ekonomické oddelenie
prízemie, č.  dv. 6
tel. 055 / 302 77 26, 055 / 302 77 30
mail: jaroslava.ruzinska@jazerokosice.sk

Sadzobník platieb za prenájom plochy na umiestnenie inzercie
v občasníku Jazerčan:
(uznesenie MiZ č. 178 z 23. 02. 2005)

Cena plošnej inzercie:

Formát A4 – 297 x 210 mm – 266,00 €
Formát A5 – 148 x 210 mm – 133,00 €
Formát A6 – 148 x 105 mm – 66,00 €
Formát A7 – 74 x 105 mm –  33,00 €
Formát A8 – 74 x 52 mm –  16,50 €

Cena riadkovej inzercie:

0,46 €/riadok (30 znakov jeden riadok)

Tlačivá: