Nekalé praktiky – Oznamovanie protispoločenskej činnosti – Zákon č. 54/2019 Z. z.

Verejnosť sa môže dozvedieť čo je to korupcia, aká trestnoprávna zodpovednosť z toho vyplýva, ktoré právne normy sa korupcie týkajú a čo môže verejnosť urobiť, ak má informácie o korupčnom správaní. Všetky uvedené informácie nájdete aj na stránke http://bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/.

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Transparency International Slovensko vydal praktický manuál pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowerov). Manuál informuje o možnostiach právnej ochrany oznamovateľov a poskytuje praktické rady, ako pri oznámení nekalej praktiky postupovať Manuál na oznamovanie nekalých praktík.

V prípade zistenia nekalých praktík týkajúcich sa miestneho úradu môžete poslať informácie emailom alebo telefonicky kontrolórovi Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Ak ste narazili na neetické konanie, konflikt záujmov, či korupciu v súvislosti s fungovaním Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Nad jazerom, môžete nám o tom dať vedieť aj prostredníctvom formulára! Ďakujeme.