Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda:      Erik Cimbala

          Členovia:

  • poslanci:       Jozef Skonc, Róbert Schwarcz, Michal Capcara
  • neposlanci:  Richard Rosival, Norbert Borovský, Ján Michňo,                                                             Iveta Hoľáková, Roman Szilagyi
  • tajomník:      Ing. Milan Derfiňák

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Roky: