«

»

nov 29

V Ý Z V A

na predkladanie žiadostí na prenajatie 4 izbového bytu na Irkutskej 16 v Košiciach.

Mestská časť Košice – Nad jazerom ako majetkový opatrovník dáva do pozornosti možnosť prenájmu 4 izbového bytu na Irkutskej 16 v Košiciach. Podmienky prenájmu:

Fotogaléria