«

»

dec 27

Zisťovanie štatistického úradu

Naša mestská časť patrí k 700 obciam, kde sa v roku 2023 bude realizovať „Zisťovanie o výjazdovom a domácom cestovnom ruchu“.