«

»

jún 20

Výberové konanie na člena MOPS

Mestská časť Košice – Nad jazerom

vyhlasuje

výberové konanie

na  jedno pracovné miesto

člena Miestnej občianskej poriadkovej služby

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu miestneho úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 8.  júl 2024 do 15 : 00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete v prílohe:

Oznámenie o výberovom konaní