feb 02

Zmeny Slanecká

NA SLANECKEJ CESTE SA PRESMERUJE DOPRAVA
Začiatkom víkendu dôjde na Slaneckej ceste k presmerovaniu dopravy na ľavé jazdné pruhy (v smere do Krásnej) v úseku od privádzača z Nižných Kapustníkov po most cez Myslavský potok.

Dôvodom je oprava dočasného panelového prejazdu z privádzača a tiež pokračovanie výstavby križovatky na Textilnej ulici.
Prosíme vodičov, aby sledovali a dodržiavali dočasné dopravné značenie.

feb 01

Premeňme sen na skutočnosť

Podporme Jazerské Mažoretky na ich unikátnej ceste.

Drahí priatelia, obdivovatelia a tí, ktorí veríte v krásu a vášeň v každom veku.

Jazerské mažoretky sú skupinou neohrozených žien, ktoré vstúpili do zlatých rokov svojho života s odvahou a vášňou. Skupina je jedinečná svojho druhu, pretože to nie sú len tanečníčky, sú žijúci príklad toho, že vášeň a radosť nemajú žiadne vekové obmedzenia.

Ich sen je ešte väčší, ako ich životné skúsenosti a finančné možnosti – CHCÚ ZASTUPOVAŤ NAŠU KOMUNITU A REPREZENTOVAŤ SLOVENSKO NA VEĽKEJ MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V BURGASE.

Avšak, aby mohli tento sen naplniť, POTREBUJEME VAŠU POMOC. Obraciame sa na vás s pokorou a s prosbou o finančnú podporu. Zbierka má za cieľ zabezpečiť financie potrebné na účasť na súťaži, cestovné, kostýmy a výstroj ( suma pre celý kolektív – 15. 000 €).

Vážime si každý darovaný príspevok a veľmi im pomôže, keď túto kampaň budete aj ďalej zdieľať. Táto príležitosť znamená pre obdivuhodné dámy viac, ako len tanečné kroky na pódiu. Je to príležitosť ukázať svetu, že srdcia a vášeň nehasnú, ani keď sa v kalendári približuje šesťdesiaty, sedemdesiaty alebo osemdesiaty rok života.

Každý príspevok, či už veľký alebo malý, má veľký význam. Vieme, že v našej komunite je veľa úžasných ľudí, ktorí chcú vidieť naše seniorky, ako víťazia. Máte príležitosť byť súčasťou tejto úžasnej cesty a pomôcť mažoretkám dosiahnuť ich sen.

Ďakujeme vám za váš čas, podporu a šírenie nášho príbehu.

Podporiť ich môžete tu: https://www.donio.sk/jazerske-mazoretky

jan 30

Cena regiónov

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vyhlasuje 1. ročník ocenenia CENA REGIÓNOV! Cieľom je verejne poďakovať a oceniť osobnosti, ktoré v roku 2023 výrazne prispeli k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov na Slovensku.

Laureáti budú vyhlásení v ôsmich kategóriách ocenenia, ktoré odzrkadľujú oblasti spoločenského života:

  • Vzdelávanie a veda
  • Umenie a kultúra
  • Rozvoj športu
  • Zdravotníctvo a sociálne veci
  • Rozvoj občianskej spoločnosti
  • Férové podnikanie
  • Mimoriadny čin
  • Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos

Poznáte niekoho kto minulý rok svojim inšpiratívnym činom (prínosom), prispel k pozitívnej zmene a rozvoju regiónov v jednej z ôsmich kategórií? Pošlite nomináciu na ocenenie do 31. januára prostredníctvom formulára na webovej stránke www.cenaregionov.sk

Vyhlásenie ôsmich laureátov sa uskutoční na slávnostnom galavečeri koncom marca.

jan 26

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

jan 25

Aktivity MČ v roku 2023

Milí Jazerčania.

S radosťou vám predstavujeme súhrn najvýznamnejších aktivít, ktoré sme úspešne realizovali na našom sídlisku počas roku 2023.

Tento rok bol plný udalostí, ktoré pomohli vytvárať čoraz príjemnejšie prostredie pre všetkých obyvateľov.

Ďakujeme vám za vašu podporu a prínos.

Pozrite si naše video:

https://www.facebook.com/jazero.kosice/videos/1584930362279319

jan 23

NA ROVNÍKOVEJ ULICI SA ZMENÍ ORGANIZÁCIA DOPRAVY

V priebehu tohto týždňa sa na Rovníkovej ulici v MČ Nad jazerom čiastočne zmení organizácia dopravy. Zo Ždiarskej ulice nebude možný priamy výjazd na hlavnú cestu a vodiči budú musieť využívať prejazd cez priľahlé parkovisko pred Billou.

Kvetináče sa vracajú do križovatky Ždiarska – Rovníková.
Prosíme vodičov, aby sledovali a rešpektovali dopravné značenie.

jan 23

Tlačový brífing starostov a poslancov mesta Košice – 23. januára 2024

Dnes sa pred budovou Krajskej a Okresnej prokuratúry zišlo 23 mestských poslancov, vrátane 7 starostov najväčších mestských častí mesta Košice, aby informovali o závažnej situácii, ktorá postihuje mestské časti. Stretnutie iniciovala predsedníčka Rady starostov Lenka Kovačevičová.

Hlavným bodom dnešného stretnutia bolo pripojenie sa k iniciatíve a podaniam podnetov na prešetrenie zákonnosti konania primátora mesta Košice. Napriek predchádzajúcej dohode s mestským zastupiteľstvom a podpísanému uzneseniu o vyplatení zadržaných podielových daní, primátor nevyplatil mestským častiam časť podielových daní za rok 2023, ktorá im v zmysle schváleného rozpočtu patrí. Takéto svojvoľné konanie primátora zažíva mesto Košice vôbec prvý krát vo svojej 34 ročnej histórii fungovania novodobej samosprávy. Všetci zúčastnení na brífingu svojou účasťou potvrdili nesúhlas s takýmto svojvoľným konaním vrcholového predstaviteľa mesta.

Mesto Košice v roku 2023 malo rozpočtovaných 194 miliónov € bežných prímov z toho iba 13,3 milióna € malo ísť všetkým mestským častiam súhrnne na plnenie ich základných samosprávnych funkcií a povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona i poskytovaní kvalitných služieb občanom, pričom táto suma bola identická a bola narozpočtovaná v rovnakom objeme ako v roku 2022 v rámci solidarity mestských častí s mestom pri šetrení finančných prostriedkov.

Občan, ktorý  musí plniť všetky povinnosti voči mestu, má nárok na kvalitné verejné služby, nemôže byť nútený doplácať na neadekvátnu finančnú situáciu mesta voči mestským častiam. Týmto krokom žiadame verejných predstaviteľov, vrátane prokuratúry, aby prešetrili túto záležitosť a mestské časti si mohli plniť naďalej svoje povinnosti voči občanom bez ohrozenia ich fungovania.

O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

jan 23

Snehová nádielka

Upratujeme sneh už niekoľko hodín, nečakáme.

V teréne sú naši pracovníci i odhŕňač snehu. Počas celého dňa budeme pracovať na schodnosti ciest a postupne aj chodníkov, aby ste sa mohli pohybovať po sídlisku čo najbezpečnejšie.

jan 22

Kvapka krvi na miestnom úrade

Prinášame vám informáciu o pripravovanom mobilnom odbere krvi v mesiaci APRÍL.

I vy tak môže prispieť k získaniu dôležitých zásob krvi a zároveň pomôcť tým, ktorí ju potrebujú. Darcovstvo krvi je cenným príspevkom k záchrane životov a váš čas i podpora sú v tejto súvislosti veľmi dôležité.

jan 22

Oslobodenie Košíc

V piatok 19. januára sme si pripomenuli významný medzník v ukončení druhej svetovej vojny – oslobodenie Košíc. Mesto oslobodil 4. ukrajinský front Červenej armády.

Košice boli prvé veľké oslobodené mesto na území bývalého Československa, vďaka čomu sa stali nakrátko dočasným sídlom najvyšších štátnych inštitúcií.

Pietneho aktu kladenia vencov k Pamätníku neznámeho vojaka a k Pamätníku vojakov Sovietskej armády, ktorý je pripomenutím obetí vojny a vyjadrením vďaky za oslobodenie, sa zúčastnili aj zástupcovia našej mestskej časti Bernard Berberich a Katarína Hermelyová.

Staršie «

» Novšie