máj 24

Milí naši seniori,

v mesiaci OKTÓBER organizuje Mestská časť Košice – Nad jazerom slávnosť pri príležitosti životného jubilea občanov našej mestskej časti.

Ak máte záujem stať sa súčasťou podujatia, spojeného so stretnutím so starostkou mestskej časti, malým pohostením a programom určeným práve Vám, dajte nám o tom vedieť.

Prosím vyplňte formulár, (nájdete tu: https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=20615 čím nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na podujatie Jubilanti, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.

 • Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, a vyplnením a doručením formulára jedným zo spôsobov:
 • pošlite nám ho poštou na adresu Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice;
 • alebo formulár prineste osobne na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7 do Kancelárie prvého kontaktu;
 • alebo podpísaný a oskenovaný formulár zašlite mailom na adresu: ivica.krausova@jazerokosice.sk

O termíne konania podujatia Vás budeme včas informovať.

máj 23

KOSENIE TRÁVY POKRAČUJE

Správa mestskej zelene, ktorá zabezpečuje kosenie sídliska sa po výdatných dažďoch, ktoré prerušili práce, pustila do kosby trávy.

Aj dnes a zajtra bude pokračovať prvá vlna kosby na sídlisku a následne sa začína s druhou, pretože tráva po dobrej závlahe poriadne vyrástla.

Počas uplynulého víkendu pracovníci odd. výstavby kosili plochy, ktoré spravuje mestská časť. Venčoviská boli pokosené už 2 krát.

ℹ Plocha, ktorá sa musí pri každej kosbe na sídlisku pokosiť je približne 715 000 m2. SMsZ má v teréne 6 koscov.

Cez víkend sa kosilo pri jazere a okolie električkovej trate od Talinskej ulice.

V súčasnosti sa kosí okolie električkovej trate pri Bille až po Dneperskú ulicu vrátane križovatky.

Predpokladáme, že druhá kosba bude ukončená na celom sídlisku 2 júnový týždeň.

máj 22

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty pokračuje.

Stavebné stroje pokračujú tento týždeň s aslfatovaním úseku na križovatkách Lubina a Napájadlá. Minulý týždeň prešlo aj k presmerovaniu dopravy na privádzači z mosta VSS.

Aké práce sú v pláne od 22. 5. do 28. 5. 2023?

 • PONDELOK – UTOROK- Pokládka asfaltovej vrstvy vozovky križovatiek Lubina, TESCO.
 • PONDELOK – PIATOK- Búranie konštrukčných vrstiev vozovky na Textilnej ulici – privádzač, budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách a cestnej kanalizácie; preložka kanalizácie na Važeckej ulici; úprava šácht na kanalizačnom zberači; budovanie pätiek verejného osvetlenia, rozvody nízkeho napätia pre zastávku Ladožská; ochrana a preložka káblov DPMK; oprava káblov po odcudzení z trás; ochrana horúcovodu KOSIT.
 • PONDELOK – SOBOTA – Pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie.
 • PONDELOK – NEDEĽA – Odkop terénu na výmene podložia, sypanie sanačnej vrstvy; budovanie chodníka pozdĺž Slaneckej cesty, napojenia miestnych komunikácií, vrstiev na cyklistickej komunikácii a ľavého mosta.

Zdroj: mesto Košice Foto: Miroslav Vacula

máj 22

OSLÁVTE DEŇ DETÍ S NAMI

Nenechajte si ujsť MEGA MDD na pláži Rekreačnej lokality Jazero.

3. júna 2023 (sobota) od 14:00 hodiny sme pripravili raj pre deti.

Môžete sa tešiť na program so Sranda banda , skákací hrad, maskotov, maľovanie na tvár, tvorivé dielne, sokoliarov, ukážky práce polície, hasičov, penovú show, súťaže, skadké odmeny…..

máj 22

Super Deň Jazerčanov

Keď sa niečo robí s chuťou, musí to dopadnúť dobre.

A veru i dopadlo. Deň Jazerčanov patrí k nezabudnuteľným podujatiam, Ktoré MČ Nad jazerom organizuje. Tento ročník nebol výnimkou.

Od rána nám prialo počasie a tak sme sa s vervou pustili do práce a pripravovali sme pódium, stánky, kotliny na guláš a samozrejme suroviny na spolu 5 veľkých 100 litrových kotlov kapustnice a gulášu.

Okolo obeda sa k nám pridali hostia, ktorí prišli zabojovať o titul TOP KUCHÁR. Rozvoniavalo to široko ďaleko a pritiahlo stovky návštevníkov. Varili sa rôzne guláše, halászlé, divina a halušky.

Porota na čele s majstrom kuchárom p. Mrúzom vyhodnotila ako najlepších DC Dargovských hrdinov a MČ Západ, obaja si odniesli 1. miesto. KD Nad jazerom na čele s pani Cubovou získali miesto druhé a tretiu priečku obsadili kuchári s Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu našej mestskej časti.

Prvá cena od divákov patrila Marike Cubovej s Halászlé, druhá MČ Sever a tretie miesto si odniesli DC Dargovských hrdinov.

Pestrý program divákov zabavil, rozospieval a neskôr i roztancoval.

Tešíme sa o rok DOVIDENIA!

viac foto: https://www.facebook.com/jazero.kosice

máj 17

O zeleni v roku 2023

Na včerajšom rokovaní starostky Lenky Kovačevičovej s riaditeľkou Správy mestskej zelene v Košiciach Martou Popríkovou boli prejednávanými témami hlavne pripravované investície v mestskej časti Nad jazerom.

Finančné prostriedky poputujú do detských ihrísk, športovísk a verejných plôch, na ktoré mestská časť vyhradila finančné prostriedky v rozpočte na rok 2023.

Plánovali sa i revitalizácie vnútroblokov, údržba, starostlivosť o zeleň, vylepšenia i riešenia občianskych podnetov.

máj 17

Mestská časť čaká Vaše návrhy na ocenenia.

Mestská časť každý rok oceňuje občanov a kolektívy, ktorí sa významnou mierou podieľajú na živote a rozvoji sídliska.

Termín na podávanie návrhov na ocenenie je do 31. mája 2023.

Čestné uznanie mestskej časti udeľuje miestne zastupiteľstvo na návrh poslancov, starostu a občanov mestskej časti jednotlivcom a kolektívom za príkladný, obetavý rodinný život, za záslužnú činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mestskej časti a jej obyvateľov.

Veríme, že podobne ako v rokoch predchádzajúcich, aj teraz nám dáte vedieť o svojom susedovi, známom či neznámom, ktorý si zaslúži, aby o ňom a jeho prínose vedelo čo najviac z nás.

Tlačivo návrhu nájdete na webovej stránke mestskej časti:

www.jazerokosice.sk v bloku Výzva na podávanie návrhov na ocenenia MČ.

máj 16

NA SLANECKEJ ZMENY

 • V MČ Nad jazerom dochádza k ZMENE ORGANIZÁCIE DOPRAVY na privádzači z mosta VSS na Slaneckú cestu. Umiestnenie dočasného dopravného značenie je znázornené na priloženej mapke.
 • V tomto úseku bude zabezpečený BEZPEČNÝ POHYB CHODCOV cez stavenisko.
 • Zároveň sa dočasne presúva zastávka MHD Levočská – linky 19 a 52 a N7- v smere do Krásnej. Náhradná zastávka bude umiestnená o NIEKOĽKO METROV BLIŽŠIE k privádzaču z mosta VSS.
 • Jazdite opatrne, sledujte a rešpektujte dočasné dopravné značenie a dodržujte maximálnu povolenú rýchlost 30 km/h.

Zdroj: Mesto Košice

máj 15

Slanecká

Minulý piatok začali stavebné stroje s asfaltovaním úseku medzi Krásnou a OC Kaufland. Práce budú pokračovať aj tento týždeň v závislosti od počasia. Od stredy by malo dôjsť k presmerovaniu dopravy na privádzači z mosta VSS.

Aké práce sú v pláne od 15. 5. do 21. 5. 2023?

 • PONDELOK – UTOROK – Odstránenie pňov na Važeckej ulici
 • PONDELOK – PIATOK – Pokládka cestných obrubníkov a štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie; budovanie chodníka pozdĺž Slaneckej cesty a cestnej kanalizácie; realizácia preložky vodovodu; demontáž starého verejného osvetlenia; rozvody nízkeho napätia pre zastávku Ladožská; ochrana a preložka káblov DPMK; oprava káblov po odcudzení z trasy
 • PONDELOK – SOBOTA – Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatky Lubina, Tesco, Textilná a vrstiev na cyklistickej komunikácii
 • PONDELOK – NEDEĽA – Debnenie, armovanie, betonáž závesných múrikov mosta
 • UTOROK – PIATOK – Pokládka asfaltovej vrstvy vozovky; Važecká ulica – búranie konštrukčných vrstiev komunikácie, odstránenie mačiny; chrana horúcovodu a optických káblov KOSIT
 • STREDA – PIATOK – Presmerovanie dopravy na privádzači z mosta VSS; preložka kanalizácie na Važeckej ulici
 • STREDA – Preložka trolejového vedenia na Važeckej ulici
 • ŠTVRTOK – PIATOK – Preložka vodovodu na Važeckej ulici, výkop bodov napojenia

Zdroj: Mesto Košice, Foto: Miro Vacula

máj 11

Jazda zručnosti

Vôňa benzínu, škrípanie bŕzd a boj o čas, to boli hlavné znaky Jazdy zručnosti, ktorú na parkovisku pri splave na Jenisejskej ulici pripravila mestská časť spolu s organizáciou PD Autosport Košice.

Vypnutý motor pred začiatkom jazdy, zvládnutie jazdy medzi kuželkami, rýchlosť bez trestných bodov až po zatvorenie dverí po dojazde a dobehnutie do cieľa – to boli dôležité kritériá pri hodnotení.

Súťažiť prišlo 21 vodičov, niektorí počas dvoch kôl dali autám i pneumatikám riadne zabrať.

Vyhodnotenie nájdete v galérii.

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma