jan 24

Centrum materiálnej pomoci

Už ôsmy rok na miestnom úrade funguje Centrum materiálnej pomoci, v ktorom si ľudia v núdzi nájdu mnohé potrebné veci.
Denne sa presviedčame, že fungovanie takéhoto centra má veľký význam, navštívili ho už desiatky viac početných rodín, stovky ľudí v núdzi či mamičky s malými deťmi.
Nájdete v ňom oblečenie z druhej ruky pre deti a dospelých, obuv, hračky a doplnky. Oblečenie a ďalšie veci sú síce použité, no vo výbornom stave a čisté. Výber je bohatý.

Máte doma rôzne, už nepotrebné veci? Môžete ich priniesť každý deň – počas pracovnej doby, do Kancelárie prvého kontaktu na Miestnom úrade mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7.

Čo všetko privítajú ľudia v núdzi?
Okrem oblečenia aj topánky, knihy, hračky, posteľnú bielizeň atď.
Z hygienických dôvodov neberieme potraviny.

Pokiaľ si chcete v centre vybrať veci pre seba a svoju rodinu, môžete tak urobiť každý štvrtok od 8.00 do 11.00 hod. Bezplatne.
O ďalších formách pomoci sa dočítate v odkaze: https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=20702

jan 23

Prednosť na priechodoch pre chodcov.

Slabo osvetlené cesty a priechody pre chodcov, znížená viditeľnosť kvôli počasiu, tmavé oblečenie bez reflexných prvkov a neprimeraná rýchlosť. Toto sú najčastejšie príčiny stretu motorových vozidiel s chodcami. Čo môže urobiť každý z nás aby sa takejto nehode vyhol?

VIEME UROBIŤ DVE DÔLEŽITÉ VECI:

1. Prednosť na priechodoch

K nebezpečným  situáciám dochádza často aj preto, že chodci vkročia na priechod bez rozhliadnutia. Veľa krát si myslíme, že na priechode majú chodci absolútnu prednosť. Nie je to tak.

Zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyplýva, že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Ďalej zákon uvádza, že:

– chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách

– chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

– pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. 

-na priechode pre chodcov sa chodí vpravo

Vedeli ste, že reakčný čas, kým vás zaregistruje vodič je 1,5 sekundy? Automobil pri rýchlosti 50 km/h. za tento čas prejde cca 14 metrov. Ďalších cca 14 metrov potrebuje v tejto rýchlosti vozidlo, aby zastavilo. Nezabúdajte teda, že od zaznamenania chodca vodičom po úplné zastavenie prejde auto ešte viac ako 28 metrov. Absolútna prednosť pre chodcov je z technického hľadiska nemožná.

NAŠA RADA: SKÚSME SI VŠETCI ODKROKOVAŤ A POZRIEŤ TÚTO VZDIALENOSŤ (20- 30 metrov), ZVÁŽME ČI VIEME BEZPEČNE PREJSŤ CEZ CESTU. NESPOLIEHAJME SA NA TO, ŽE MÁME PREDNOSŤ. Aj ako malých nás učili, pozri sa vpravo, vľavo a potom prejdi.

2. Reflexné prvky

Reflexné predmety účinne zviditeľňujú chodcov aj cyklistov za zníženej viditeľnosti a tým výrazne znižujú riziko nebezpečných situácií. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie nielen tma, ale aj šero, hmla alebo husté sneženie a silný dážď.

Kedy sú výstražné prvky povinné?

Podľa zákona o cestnej premávke majú chodci povinnosť označovať sa aspoň jedným reflexným prvkom pri zníženej viditeľnosti v obci ( obec je aj mesto) aj mimo obce, aby boli pre vodiča viditeľní. Za nedodržanie nariadenia hrozí pokuta až 50 euro.

Vodič vidí chodcov v tmavom oblečení len na niekoľko metrov a v prípade potreby nemá dostatok času zareagovať. Správne umiestnené reflexné prvky však žiaria do diaľky a šoféri a cyklisti vedia o chodcovi vzdialenom aj 200 metrov.

Z pohľadu vodiča sú chodci v tmavom oblečení večer takmer neviditeľní. Znie to až neuveriteľne, veď svietia pouličné lampy, auto má svetlá, chodec ho vidí už z ďiaľky…žial, opak je pravdou.  Na obrázku pod článkom je reálny pohľad. Nezabúdajte na to. 

Reflexný prvok by mal byť dobre viditeľný pre vodiča, a to spredu aj zozadu. Preto ho umiestnite na stranu smerom do cesty a najlepšie na predlaktie, okolo zápästia alebo v blízkosti členkov.

Naša rada: KÚPTE SI A POUŽÍVAJTE REFLEXNÉ DOPLNKY NA NOHU, RUKU AJ NA BATOH. ČÍM VIAC PRVKOV, TÝM LEPŠIE.

Osvetlenie máme zmonitorované, predkladáme komplexnú správu Mestu Košice a budeme naliehať na rýchlu nápravu. V najbližších dňoch nás čaká aj večerná kontrola so zástupcami DPMK a Mesta Košice.

Apelujeme aj na vodičov, znížte rýchlosť a venujte zvýšenú pozornosť pri jazde. Skúste predvídať možné kolízne situácie. Berte ohľad na chodcov.

Foto zdroj: PZ SR

jan 23

Situácia s výstavbou Slaneckej už dvíha tlak každému.

Je pravdou, že sme všetci veľa rokov volali po rozšírení starej, nevyhovujúcej cesty, ktorá komplikovala každodennú premávku. Dočkali sme sa a takmer pred rokom sa začalo pracovať na kompletnej rekonštrukcii.
Dva roky prestavby cesty sa od počiatku zdali pridlhé.
Mestská časť Nad jazerom, v ktorej katastri sa cesta nachádza však paradoxne nevie ovplyvňovať postup prác. Od prvej chvíle sa o cestu vedenie mestskej časti zaujíma, pravidelne sa zúčastňujeme aj kontrolných dní, pripomienkujeme nedostatky, vyvíja tlak. Harmonogramy prác, ktorý Mesto Košice pravidelne zverejňuje vám pravidelne prinášame.

Vieme však odkontrolovať postup prác? Nie sme cestári, odborníci a ani nemôžme vyčleniť človeka, ktorý by každodenne kontroloval robotníkov a postup prác. Toto je úlohou mesta.

Prieťahy, ktoré vznikajú sú podľa Doprastavu spôsobené neustálym nachádzaním nezakreslených inžinierskych sietí a je nutné operatívne meniť aj postup prác, ktoré sa pri sondáži pre samotnou rekonštrukciou neukázali.
Ako uvádza Mesto Košice a Doprastav, koniec výstavy je stále v termíne a podľa harmonogramu.
Situácia sa stala kritickou. Cesta je v havarijnom stave, vnútrosídliskové komunikácie sa menia na tankodrom. O nič lepšia nie je situácia ani pre chodcov.
Najbližší kontrolný deň nám snáď dá odpovede na mnohé otázky.

Mesto Košice: Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom pokračuje. Z dôvodu minulotýždňového nepriaznivého počasia sa však určitá časť prác musela presunúť na tento týždeň.

Aké práce sú v pláne od 23. 1. do 29. 1. 2023?

PONDELOK – PIATOK – Budovanie cestnej kanalizácie
PONDELOK – NEDEĽA – Sypanie sanačnej vrstvy, podklad pod štrbinový žľab, armovanie opôr mosta, záporové paženie
STREDA – Obetónovanie chráničky plynovodu
STREDA – NEDEĽA – Ukladanie štrbinových žľabov
ŠTVRTOK – PIATOK – Ochrana horúcovodu KOSIT

Foto zdroj: Mesto Košice

jan 21

Jednota dôchodcov na Slovensku

V Mestskej časti Košice – Nad jazerom pôsobí viacero organizácií združujúcich seniorov. Jednou z nich  je Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá združuje občanov staršieho veku – dôchodcov. Činnosť JDS je zameraná na podporu ľudských práv starších osôb, oblasť zamestnanosti starších ľudí, podporu celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít, nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním.

Dôležitou aktivitou je aj dobrovoľnícka činnosť, jej organizovanie i propagácia za účelom vzájomnej pomoci priamo v spoločenstve starších občanov. V spolupráci s MPSVaR SR a liečebnými kúpeľmi organizuje JDS každoročne finančne zvýhodnené dotované rekondično-liečebné pobyty ( 7 000 pobytov).

Na celoslovenskej úrovni sa každoročne organizujú: športové hry, turistický zraz seniorov, prehliadky speváckych a folklórnych súborov seniorov, prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby a ručných prác „Zlaté ruky“.

JDS prostredníctvom svojich zástupcov v Rade vlády SR prináša návrhy a požiadavky na riešenie akútnych problémov, akými sú mimoriadna valorizácia dôchodkov v roku 2022 v nadväznosti na proces zdražovania cien potravín a energií, lepšie nastavenie systému valorizácie, schválenie 13. dôchodku vo výške a výmere mesačného dôchodku, ako aj stanovenie nulových doplatkov na lieky pre každého seniora. Presadzovanie záujmov dôchodcov nerobí JDS len pre svojich členov, ale OBHAJUJE ZÁUJMY VŠETKÝCH DÔCHODCOV Slovenska.

Členstvo v JDS je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan SR po dovŕšení dôchodkového veku alebo po odchode do predčasného, invalidného či výsluhového dôchodku a tiež sympatizanti JDS.
Podmienkou vzniku členstva je písomná prihláška doručená základnej organizácii. Členstvo vzniká zaregistrovaním člena v základnej organizácii, ktorá mu vydá členský preukaz po zaplatení členského vo výške 2 €. K členskému príspevku môže členská základňa odsúhlasiť sponzorský príspevok vo výške, ktorú navrhnú a schvália členovia.
Predsedníčka ZO 12 Nad jazerom je p. Galajdová  – tel. č. 0905 917 758

Bližšie info na tel. č. 0908 878 220 p. Rychtáriková

jan 20

Počasie komplikuje život nie len ľuďom.

Útulok pre psíkov UVP zaliala voda a bez pomoci sa nezaobídu. Zaplavilo výbehy a niekoľko kotercov. Miestny úrad Nad jazerom pre nich odniesol prvú várku pomoci. 

Pridáte sa? Takto môžete pomôcť:

Potrebujú: plachty, deky a posteľné prádlo, nepérové paplóny a vankúše, savé materiály, napríklad oblečenie. Veľmi by im pomohli aj palety, ideálne ak by boli plné.

Matrace potrebné nie sú.

Okrem tej materiálnej potrebujú aj ochotných mužov, ktorí by im pomohli preniesť zaplavené búdky. 

O ktorej a kam?

Do útulku UVP v čase od 11-tej hodiny do 15-tej hodiny, alebo využiť zberné miesta, ktoré sa nachádzajú na týchto miestach:

Veterinárna ambulancia Pet Star, Cimborkova 8,

Pet shop Zborovská 6,

SUPER ZOO – Košice Nad Jazerom Nákupná galéria Naša, Napájadlá 1/E,

Nový zverinec, Zuzkin park 6.

jan 19

Oslobodenie Košíc

Tradičným pietnym aktom si dnes Košičania na Námestí osloboditeľov pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Košice.
Na znak úcty a vďaky za mestskú časť Košice – Nad jazerom položila veniec padlým vojakom starostka Lenka Kovačevičová.

Oslobodenie Košíc bolo prvým významným medzníkom ukončenia druhej svetovej vojny z pohľadu Slovenska i bývalého Československa a patrí medzi najvýznamnejšie historické udalosti v dejinách nášho mesta.
Košice boli prvým veľkým oslobodeným mestom na území bývalého Československa, vďaka čomu sa stali nakrátko dočasným sídlom najvyšších štátnych inštitúcií a boli „hlavným mestom“ republiky až do oslobodenia Prahy.
V skorých ranných hodinách 19. januára 1945 vstúpili do mesta vojaci 18. armády IV. ukrajinského frontu pod velením generála Ivana Petrova a obyvatelia Košíc sa tak mohli po niekoľkoročnýchútrapách vojny opäť slobodne nadýchnuť. Boje v Košiciach a ich okolí si vyžiadali životy troch tisícok sovietskych vojakov a dôstojníkov.
Česť ich pamiatke.

jan 19

Dážď priniesol okrem potrebnej vlahy aj nepríjemnosti.

Pri zhoršenom počasí a prívalových dažďoch sa na cestách hromadí voda, ktorá nemá ako odtekať. Následne sa  vytvárajú mláky, ktoré zaplavujú cesty a chodníky. Takéto situácie potom komplikujú každodenný život obyvateľom na sídlisku Nad jazerom. Kanalizácia nestíha a návaly vody tak z ciest vytvárajú jazerá.

Mesto Košice zabezpečuje údržbu a čistenie dažďových vpustov. V prípade prívalových dažďov dochádza k splavovaniu nečistôt z komunikácií, priľahlých nespevnených plôch a svahov, čo má za príčinu opätovné zanesenie. Zároveň dochádza k zahlteniu potrubia vodou.
Na mnohých úsekoch je však stav kanalizácie veľmi zlý, často je kanalizácia prepadnutá, de facto nefunkčná. Pomôže iba jej rekonštrukcia.

Mestská časť Košice – Nad jazerom monitoruje tieto problémové miesta a zašle urgenciu mestu. Ako príklad uvádzame uličné vpuste na Ladožskej ulici, ktoré už do harmonogramu čistenia a monitoringu podzemného vedenia boli zaradené s termínom do konca januára 2023.

Pomôcť môžete i vy. Upozornite na kritický úsek priamo na:

Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia

t. č. : +421 55/6419 943, +421 905 671 291

Email: radoslav.mikulajcik@kosice.sk

jan 18

REFERENDUM 2023

Môžete požiadať o prenosnú volebnú schránku.
V sobotu 21. 1. 2023 sa na Slovensku uskutoční referendum o predčasných voľbách.

V čase od 07:00 hod. do 22:00 hod. budú môcť podľa zákona k volebným urnám pristúpiť všetci občania, ktorí majú právo voliť.
Tým, ktorým závážna situácia, najmä zdravotný stav neumožňuje prísť odvoliť osobne, umožňuje zákon požiadať o hlasovanie mimo volebných miestností.
O prenosnú schránku môžete požiadať najneskôr do piatka 20. januára počas úradných hodín telefonicky na číslach 055/302 77 11, 055/ 302 77 22

Ministerstvo vnútra SR zriadilo infolinky pred januárovým referendom. Ich čísla sú 02 / 4859 2317 a 02 / 4859 2312. K dispozícii budú:

  • v dňoch od 16. 1. 2023 až 20. 1. 2023 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.
  • a v sobotu 21. 1. 2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

jan 18

Cesty a chodníky

Ako nám aj potvrdzujú vaše reakcie, jedným z najpálčivejších problémov v mestskej časti sú práve cesty a chodníky.
Najmä v čase stavby Slaneckej cesty sa nemalá časť dopravy presunula na vnútrosídliskové komunikácie. Väčšia zaťaženosť, vek ciest a poveternostné vplyvy si vyberajú svoju daň. Pribúdajú praskliny, výtlky, v čase dažďa mláky gigantických rozmerov.

Čo teda môže urobiť mestská časť?
⚖️§ 18 Zákona č. 401/1990 Zb. – O meste Košice nám neumožňuje komunikácie opravovať. Samosprávne pôsobnosti neprenesené na mestské časti vykonáva mesto. Mesto si spravidla ponecháva vo vlastnej pôsobnosti rozhodovanie o veciach celomestského významu.
⚖️ Zákon č. 431/2002 Zb. – Zákon o účtovníctve neumožňuje investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku.
⚖️ Zo Zákona č. 135/1961 Zb. – O pozemných komunikáciách (cestný zákon) vyplýva, že cesty II. a III. triedy spravuje a je za nich zodpovedné Mesto.
Zákon musíme dodržiavať, aj keď nám to zväzuje ruky.

Mestská časť Košice – Nad jazerom sa v uplynulých rokoch intenzívne snaží získať ďalšie kompetencie od Mesta Košice a tak promptnejšie reagovať na kritické situácie, ktoré vznikajú. Prenesenie niektorých kompetencií by prinieslo aj väčší objem financií do našej mestskej časti. Mohli by sme tak rýchlejšie a efektívnejšie spravovať komunikácie i čistotu a údržbu verejných priestranstiev.
Rozhodne sa nebudeme nečinne prizerať a čakať na opravy. Upozorňovanie na výtlky a potrebu opráv chodníkov sme predkladali mestu pravidelne, aj s príslušnou dokumentáciou.

Tento rok robíme rozsiahly, komplexný monitoring všetkých výtlkov a poškodení. Pripravujeme potrebnú dokumentáciu a zoznam výtlkov a poškodení na cestách a chodníkoch, ktorú predložíme v priebehu pár dní Mestu Košice. Samozrejme budú nasledovať aj urgencie a tlak na čo najrýchlejšiu nápravu a taktiež budeme zoznam pravidelne dopĺňať.

jan 17

Informácia pre vodičov

Vodiči, neprehliadnite zmenu v organizácii dopravy.
Vjazd z ulice Ladožská na ulicu Poludníková – Polárna už od štvrtka nebude možný.
Cesta sa mení na jednosmernú.

Tieto zmeny sa uskutočňujú kvôli zlepšeniu plynulosti premávky a priniesla ich rekonštrukcia Slaneckej cesty.
Dnes vám prinášame mapku, pre lepšiu orientáciu.

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma