júl 17

Obľúbené kolobežky – viete ich správne používať?

Ulice nášho sídliska, ale aj mesta brázdia mladší i starší na kolobežkách. Platia však pravidlá, ktoré musíte dodržiavať:
📌po chodníku sa nimi môže jazdiť len rýchlosťou chôdze a bez ohrozenia chodcov.
📌od 1. januára sú kolobežkári vodiči nemotorového vozidla rovnako, ako sú aj osoby na bicykli s pomocným motorčekom či segwayi.

Prečítajte si viac »

júl 17

Máte zdravotne znevýhodnené dieťa? Využite službu sociálnej pomoci

Na podporu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom funguje v Košickom kraji Služba včasnej intervencie. Ponúka pomoc rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo deťmi od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti až do siedmeho roku veku dieťaťa. Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať napr .aj  v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.

Prečítajte si viac »

júl 13

Psíky venčíme vo výbehu

Na sídlisku máme pre našich psíkov 5 výbehov , ľudovo nazývaných venčoviská. Sú na Čingovskej, Meteorovej, Rovníkovej, Bukoveckej a Polárnej ulici . Platia tam pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať:

Psie výkaly je nevyhnutné bezodkladne odstrániť a vhodiť do odpadkových košov – Pomôcku na odstránenie psích výkalov musí mať každý držiteľ psa povinne pri sebe – Za správane psa je zodpovedný majiteľ/držiteľ Letná prevádzka venčoviska je od 1.4 .- 30.9. v čase od 8.00 20.00 hod. , v zimnom období od 1.10. – 31.3. od 8.00 do 17.00 hod. Počas venčenia psíka vo výbehu je zakázané fajčiť či požívať alkoholické nápoje.

júl 08

Každý psík potrebuje známku

📌Každý pes držaný na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní musí byť zaevidovaný.
📌Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie do 30 dní od jeho nadobudnutia (kúpy, darovania, či prevzatia z útulku) Rovnako 30 dní je lehota na nahlásenie akejkoľvek zmeny.
 
📌Evidenciu psov vedie na území mestskej časti (MČ) Miestny úrad MČ Nad jazerom. K vydaniu evidenčnej známky je potrebné predložiť očkovací preukaz psíka, kde musí byť zaznamenané, či je zaočkovaný proti besnote a psinke. Pred evidenciou na miestnom úrade musí byť pes začipovaný od veterinára. Údaje z čipu musia byť zapísané do Centrálneho registra spoločenských zvierat, viac informácií na www.crsz.sk
📌Evidenčná známka vydávaná na miestnom úrade je neprenosná na iného psa. Pri jej strate, odcudzení či zničení, je držiteľ psa povinný do 14 dní nahlásiť stratu (zničenie, odcudzenie) a požiadať o vydanie novej známky. Táto služba je spoplatnená. Viac info na http://www.jazerokosice.sk/docs/VZN_34.pdf
📌 Držiteľ psa je povinný podať daňové priznanie mestu Košice v súvislosti so vznikom daňovej povinnosti v zmysle VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach. Bližšie informácie na https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane
K 30. júnu 2020 evidujeme na našom sídlisku 1 177 psov. Aktuálny zoznam psov nájdete tu http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2020/06/2020-22.t%C3%BD%C5%BEde%C5%88.pdf

Prečítajte si viac »

júl 07

Uzávera rekreačnej lokality – v stredu 8. júla

Zajtra – v stredu 8. júla 2020 – je od 6.00 do 20.00 hod. ZAKÁZANÝ vstup do rekreačnej lokality Jazero. V rámci revitalizácie jazera pokračujeme v opatreniach na elimináciu siníc vo vode. Prosíme o rešpektovanie zákazu vstupu z dôvodu bezpečnosti prác v okolí vodnej plochy. Upozorňujeme rybárov, aby v uvedenom čase nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera.

Počas uzávery pracovníci spoločnosti RAWAT consulting s.r.o. z Brna pod dohľadom prof. Maršálka aplikujú anorganický koagulačný prípravok PAX -LR , ktorý eliminuje biodostupné živiny , predovšetkým fosfor a sinice  a PROFI BAKTÉRIE , ktoré obnovujú biologickú rovnováhu v jazere. V priebehu uplynulých rokov sa aplikáciami podarilo udržať sinice pod medzou hygienickej závadnosti.

Prečítajte si viac »

júl 07

Sme sídlisko žien – trochu čísel o nás

Naša mestská časť Nad jazerom je domovom pre 23 596 obyvateľov. Z toho tu žije o 1 136 žien viac ako mužov.

Prečítajte si viac »

júl 05

Dnes je sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a sv. Metod tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (dnešné Thessaloniki). Pretože v ich okolí žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. Prečítajte si viac »

júl 03

Sobota bude patriť pri a na vode triatlonistom

Povzbudzovanie im dobre padne

Šiesty ročník pretekov Cassovia aquatlon, Majstrovstvá Slovenska v akvatlone , to všetko sa udeje túto sobotu (4. júla 2020) vo vode nášho jazera a  v areáli na pláži.

Ak počas víkendu hľadáte, čo by vás mohlo zaujať, tieto preteky určite stoja za to, a deťom i dospelým povzbudzovanie urobí ešte aj radosť.

Prečítajte si viac »

jún 30

K prázdninám

Dnešný deň – 30. jún – je posledným dňom tohto školského roka, ktorý bol pre mnohých učiteľov i školákov netradičný, možno aj náročnejší, ale verím, že úspešný.

Milí učitelia,

máte za sebou trochu iný pracovný rok. Netrávili ste ho na 100 % za katedrami, ale napriek tomu ste našim deťom a vašim žiakom podávali okrem poučiek, pravidiel a príkladov aj ľudskosť, učili ste ich prijať výzvy, ktoré priniesla epidemiologická situácia v krajine, prijímať víťazstvá i prehry. Mnohí z vás sa tejto úlohy zhostili bravúrne, online výuku zvládali s najlepším vedomím a svedomím naučiť žiakov a študentov aj niečo viac ako len „vedomosti z knihy.“ Ďakujem vám za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, berie veľa energie, ale zároveň ňou aj pozitívne nabíja. Prajem vám pokojný dovolenkový oddych v kruhu najbližších.

Milí žiaci a študenti,

pre vás sa končí ďalší školský rok, ktorý však bol poznačený nezvyčajnou situáciou. Nevídali ste svojich učiteľov a spolužiakov „naživo“ , napriek tomu, verím, že ste školský rok 2019/20 zvládli úspešne. Pre tých najmenších to bol možno trochu ťažší štart do školáckeho sveta, pre tých starších priniesol spojenie online sveta s povinnosťami.

V rukách už držíte hodnotenie vašej práce a oddnes sa vám začínajú 2 mesiace plné krásnych zážitkov. Želám vám, aby ste ich prežili v zdraví, v letnej atmosfére s priateľmi, možno láskami… Užívajte si slniečko a prírodu. Načerpajte novú silu, spoznajte veľa zaujímavých ľudí a  miest. Želám vám, aby ste si na konci prázdnin povedali: „ Bol to výnimočný a čarovný čas.“

Lenka Kovačevičová, starostka

Prečítajte si viac »

jún 25

Oznámenie o prekopávke cesty

Údaje o zásahu do cesty :

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnej kanalizácii

Čas odstránenia poruchy  25.06.2020

Presné označenie miesta poruchy : Košice – Nad Jazerom – Slanecká pred Tescom

Cesta č.:  miestna komunikácia

Pozemná komunikácia bola narušená – Vozovka šírka 1,30 m, dĺžka 1,70 m.

Vozovka šírka 1,45 m, dĺžka 1,90 m.

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma