apr 22

(Žiadny nadpis)

apr 20

27. ročník Talent show.

Už zajtra, 21. apríla 2022, od 9.00 hod. budú na 27. ročníku Talent show súťažiť jazerské deti. Podujatie sa teší mimoriadnej obľube, každoročne sa jej zúčastnia desiatky mladých talentov. Tento ročník nie je výnimkou, prihlásilo sa viac ako 300 detí. Súťažiť sa bude v rôznych kategóriách. Môžeme sa tešiť na recitáciu, spev, tanec, výtvarné umenie a hru na hudobný nástroj. Pre deti Mestská časť Košice – Nad jazerom pripravila hodnotné ceny. Príďte podporiť potleskom naše talenty do kultúrneho strediska Jazero, Spišské námestie 1, na poschodí. 

apr 19

Pozvánka na brigádu a sadenie stromčekov.

Deň Zeme je príležitosťou na oslavu našej planéty a životného prostredia. Koná sa každoročne 22. apríla.
Je to deň, kedy sa môžeme dozvedieť a diskutovať o otázkach životného prostredia a o spôsoboch, ako môžeme spoločne pracovať na záchrane našej Zeme pre ďalšie generácie.
Veľa ľudí si možno položí otázku „Čo môžem urobiť JA pre Zem? „
Urobme spoločne aspoň dve veci:
1. Zasaďme stromy – Stromy pomáhajú stabilizovať pôdu a znížiť spotrebu energie lámaním zimných vetrov. Poskytujú tieň v lete, sú prístreším pre vtáky a zvieratá. Zlepšujú kvalitu ovzdušia a znižujú množstvo skleníkových plynov, produkujú kyslík.
2. Upratajme svoje okolie, cestu, chodník alebo ihrisko a uvidíme, koľko dokážeme zhromaždiť odpadu a recyklovateľného materiálu.
Pri príležitosti Dňa Zeme vás pozývame na sídliskovú brigádu spojenú s výsadbou stromov života v sobotu, 23. apríla 2022, od 8.00 hodiny.
Stretneme sa pred miestnym úradom, Poludníková 7.
Zabezpečené sú: občerstvenie, rukavice, hrable a vrecia. Tešíme sa na všetkých, ktorým nie je sídlisko ľahostajné.
Partnerom podujatia je spol. Kosit a. s., ktorá poskytla mestskej časti bezodplatne veľkokapacitný kontajner, ekologické zneškodnenie odpadu, bezplatnú prepravu, ochranné rukavice, vrecia, služby a vecné dary ako technické zabezpečenie akcie „Jarné upratovanie“.

apr 15

Želáme krásnu Veľkú noc.

Milí Jazerčania, veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, obdobím, keď máme možnosť intenzívne pozorovať tajomstvo prebúdzajúcej sa prírody okolo nás. Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Všade prevláda radosť a príjemná rodinná atmosféra, pretkaná tradíciami.
Dovoľte, aby sme vám v mene starostky Lenky Kovačevičovej i celého kolektívu pracovníkov Miestneho úradu zaželali, aby ste Veľkú noc strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto dni boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom, jednoducho všetkými pozitívnymi emóciami, ktoré k veľkonočným sviatkom patria.

apr 14

Podujatie už dnes o 16.00 hod.

apr 13

Oheň. Dobrý sluha, zlý pán.

Vzhľadom k príchodu teplých, jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

IMG

apr 13

Opäť sme vítali malých Jazerčanov.

Uvítanie detí do života sa teší medzi Jazerčanmi veľkej obľube a patrí medzi najmilšie podujatia, ktoré organizujeme. V Mestskej časti Košice – Nad jazerom, máme za posledné dva roky veľký počet novonarodených detí. Aby sme privítali naozaj všetky, slávnostné uvítania majú až tri termíny. Na druhý termín 8. 4. 2022 prijalo pozvanie vyše 40 rodín s bábätkami. Každé dieťa bolo zapísané do kroniky Mestskej časti, dostalo pamätnú listinu a dar od starostky Lenky Kovačevičovej. Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila najmenším prekvapenie v podobe čitateľského preukazu, ktorý odovzdala rodičom riaditeľka Kamila Prextová.
S radosťou a hrdosťou ich vítame do veľkej rodiny obyvateľov sídliska Nad jazerom.
Želáme deťom a ich rodičom veľa zdravia a šťastia ich životoch.

Prečítajte si viac »

apr 12

No počkaj, zajac!

Pozývame vás na zábavné podujatie pre deti 14. 4. 2022 o 16.00hod. Podujatie sa koná pred Miestnym úradom na Poludníkovej 7.
Prinesie zajačik deťom sladkú odmenu? Isto áno, no bude úlohou detí presvedčiť ho, že poznajú veľkonočné zvyky    a tradície.  Pripravili sme niekoľko úloh, ktoré isto hravo zvládnu všetci drobci. Môžete sa tešiť aj na peknú fotostenu a cukrovú vatu. 
Tešíme sa na vás, už v tento štvrtok.

apr 11

Uvítanie detí do života 1. 4. 2022

Dňa 1. apríla 2022, sme prvýkrát v tomto roku privítali malých Jazerčanov do života. Po dlhšej nútenej prestávke, ktoré priniesli covidové opatrenia, máme čo doháňať.
V Kultúrnom stredisku Jazero sa preto stretli väčšie deti, ako obvykle vítame. Malé Jazerčanky a Jazerčania vniesli do podujatia nádhernú atmosféru, plnú radosti. Rodičia sa podpísali do kroniky a prevzali si od starostky Lenky Kovačevičovej pamätné listiny a darček.

Prečítajte si viac »

apr 06

OZNAM – PREDĹŽENIE STRÁNKOVÝCH HODÍN NA MÚ

Milí Jazerčania, vy, ktorí ste pomohli utečencom z Ukrajiny a prichýlili ich, máte na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ktoré mimoriadne zasadalo v pondelok 4.apríla , právo žiadať o vyplatenie príspevku na ubytovanie utečencov.
Týka sa to aj obdobia spätne, teda od účinnosti balíka opatrení známych ako lex Ukrajina. Termín je do 7. apríla 2022(štvrtok) na príslušnom miestnom úrade tej mestskej časti, kde sa podľa územného obvodu nehnuteľnosť nachádza.
Z tohto dôvodu Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom na Poludníkovej ulici zajtra, 7.apríla predlžuje stránkové hodiny od 8:00 do 15:00 hod, dnes, 6.apríla je otvorený do 17:00 hod.

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma