nov 02

Uvítanie bábätiek

Máme za sebou posledné tohtoročné uvítanie bábätiek do života. Je to jedna z najkrajších a najdojímavejších akcií našej mestskej časti.
Tentokrát sme privítali  do života tri desiatky maličkých Jazerčanov, za doprovodu ich mamičiek, oteckov, babičiek a dedkov.
Naše malé ratolesti na slávnostnej ceremónii privítala starostka mestskej časti Košice – Nad jazerom Lenka Kovačevičová.
Deti ich rodičia zapísali do kroniky novonarodených detí našej mestskej časti, ktorá sa utešene rozrastá a je v nej zapísaných už vyše 600 novorodencov.
Čo zaželať mladým rodinám a ich bábätkám? V prvom rade zdravie, lásku a mnoho šťastia na ich životnej ceste.

okt 31

Dušičky či sviatok Všetkých svätých?

V dnešnej dobe poznáme predovšetkým Dušičky, čiže Pamiatku zosnulých, ktorá pripadá na 2. november. 1. novembra sa ale oslavuje ešte iný sviatok, ktorý sa volá sviatok Všetkých svätých.

Oba sú kresťanské sviatky. Ich počiatky siahajú až do 4. st., kedy sa začal sláviť sviatok Všetkých svätých mučeníkov.  Neskôr sa 1. november začal sláviť v katolíckej cirkvi, a to predovšetkým z pragmatických dôvodov. Dátum pripadol na výročie zasvätenia oratória pôvodnej Baziliky svätého Petra v Ríme všetkým svätým, apoštolom a mučeníkom.

Dušičky vznikli o niečo neskôr. Zaslúžili sa o ne mnísi z clunyjského kláštora vo Francúzsku v 11. storočí, krotí vybrali 2. november a tak sa tento deň spojil so sviatkom Všetkých svätých.

Zvyky z dávnych čias na Dušičky:

Ľudia verili, že sa na Dušičky môžu stretnúť so svojimi blízkymi, ktorí už zomreli. Najčastejším zvykom bolo, že sa lampy naplnili maslom. Mŕtvi si rozpustené maslo mali natrieť na rany z očistca a vyliečiť si ich. Ďalším bolo sypanie múky či pokrmov do ohňa. Tieto dary mali vyhladované duše nakŕmiť.
Na dedinách sa bežne konala procesia v strašidelných maskách. V domácnostiach mali k večeri prestreté o jedno miesto navyše, ak by sa niekto z mŕtvych rozhodol pripojiť ku sviatočnej tabuli. V tento deň bolo zakázané zametať, aby sa duše nevyplašili.

S týmito zvykmi už dnes nestretneme. Dnes sa vydávame zdobiť hroby kvetmi a vencami. Hroby sa začali na Dušičky zdobiť počas 19. storočia. Trvalo pomerne dlho, než sa nový zvyk ujal. Pritom je to dnes pre nás úplná samozrejmosť, a kto sa 2. novembra nevydá na hrob blízkym, aspoň pre nich zapáli sviečku v okne. S Dušičkami je totiž oheň spätý rovnako ako zapaľovanie sviečok. Všetko sú to symboly očisty a ochrany. Zomrelým má navyše sviečka ukázať cestu k ich blízkym a pomôcť im, aby sa nestratili.

okt 30

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti

okt 28

Nasledujúci víkend

  • Piatok:
    Dňa 28. októbra si na Slovensku pripomíname pamätným dňom výročie vzniku Československej republiky – spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý vznikol z monarchie Rakúsko- Uhorsko, jedného z porazených štátov v prvej svetovej vojne. Čechom prinieslo obnovu ich štátnosti a Slovákom odtrhnutie územia Slovenska od Uhorska a umožnilo Slovákom nebývalý kultúrny a národný rozvoj. Československá republika existovala až do 15. marca 1939.
  • Sobota:
    Konajú sa voľby – V jeden deň si budeme vyberať starostov, primátorov, poslancov miestnych a mestských zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 20:00.
  • Nedeľa: ( zo soboty na nedeľu)
    Letný čas skončí počas tohto víkendu. Letný čas trvá sedem mesiacov, zimný päť. Náš správny pásmový čas je ten zimný, teda cez zimu sa „vraciame do normálu“, zatiaľ čo cez leto sme o hodinu „mimo“. V nedeľu 31. októbra 2022 si pretočíme hodinky o hodinu späť z 3:00 na 2:00 ráno a môžeme si tak dopriať o hodinu dlhší spánok.

okt 27

Hmyzí hotel na Jazere

Používanie pesticídov a vytváranie urbanizovaných prostredí vedú k tomu, že každý rok ubudne na svete skoro 1 % pozemného hmyzu, ktorý je nevyhnutný pre udržanie ekosystémov. Podieľa sa na aktívnom opeľovaní rastlín, pomáha s rozkladom a recykláciou rastlinných zvyškov, je potravou pre vtáctvo a obojživelníky a užitočné druhy hmyzu sa dokážu efektívne popasovať so škodcami.

V našej mestskej časti pribudli dva hmyzie hotely. Jeden nájdete v lesoparku a druhý pred miestnym úradom. Ďakujeme Správa mestskej zelene v Košiciach.

Aké druhy najčastejšie žijú v takomto hmyzom domčeku?
Včely samotárky: Jeden z najužitočnejších, no zároveň najpodceňovanejších opeľovačov. Sú dokonca usilovnejšie ako včely medonosné.
Lienky: Patria k najkrajším hmyzím dravcom. Už jedna lienka dokáže za deň skonzumovať až 90 vošiek.
Zlatoočky: Sieťokrídly, neónovo zelený, na pohľad jemný hmyz je vo svojom larválnom štádiu obrovským požieračom vošiek – 100 – 600 vošiek za deň.
Motýle: Krásne motýle prilákate na záhradu kvitnúcimi záhonmi. Patria k najkrajším opeľovačom.
Ucholaky: Konzumujú rastlinné zvyšky, uhynutý hmyz a podobne, ako lienky a zlatoočky nepohrdnú ani voškami. PS: Nebojte sa, do ucha nelezú 🙂

okt 27

Zelená je tráva…

Dôvodom popularity futbalu sú jednoduché pravidlá a minimálna náročnosť na vybavenie. Pravidelne ho hrá najmenej 300 miliónov ľudí vo viac ako 220 krajinách sveta.

Mestská časť patrí medzi podporovateľov športu a pravidelne organizuje jesenný turnaj vo futbale.
Každoročne sa na tomto turnaji zídu športovci, ktorých nadšenie pre hru a odhodlanie vyhrať cítiť v každom hráčovi.

V tomto roku sa stretlo 12 družstiev, aby zmeralo svoje sily v súťaži o Pohár starostky MČ Košice – Nad jazerom. Po skvelých zápasoch si napokon odniesli pohár víťazov hráči družstva Feynoord, strieborná priečka sa ušla Jazerským drakom a bronz Young Boys. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Roman Tomič, najlepšieho strelca Samuel Ondira, najlepšieho obrancu Nikolas Kompuš a najužitočnejšieho hráča Gerhard Gluchman.
Blahoželáme.

okt 26

Hodnotenie TIS

🆕️Podľa agentúry Transparency International Slovensko, kvalitu práce našich zástupcov v samosprávach dokážeme posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami verejnosti.
Nové rebríčky ukazujú,(https://samosprava.transparency.sk/) ako sa v uplynulom volebnom období miestni aj regionálni politici a úradníci stavali k verejnej kontrole.
MČ Nad jazerom v minulom meraní bola označená ako Skokan roka, keď sme postúpili o 68%.
Že nespíme na vavrínoch, o tom svedčí aj ďalší posun o 7%. V rámci košických mestských častí sme na druhom mieste a urobíme, čo je v našich silách, aby sme sa opäť posunuli hore.

okt 26

Futbalový turnaj žiakov

Futbal rozvíja u detí základné pohybové schopnosti a kondíciu, ktorú deti pri futbale nadobudnú, dokážu neskôr využiť aj v iných oblastiach života. Rozširuje komunikačné a sociálne zručnosti, podporuje tímového ducha. Deti prirodzene nadobúdajú taktickú, fyzickú aj duševnú disciplínu.
I preto Mestská časť Košice – Nad jazerom pravidelne organizuje Futbalový turnaj žiakov. Putovný pohár Futbalového turnaja žiakov ZŠ si z rúk starostky Lenky Kovačevičovej prebrali, už po tretí raz za sebou, žiaci zo Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici.
Blahoželáme víťazom a sme hrdí na všetkých, ktorí sa do turnaja v treťom ročníku zapojili.

okt 25

Zlatá a diamantová

Zlatá či diamantová svadba si nesporne zaslúžia obrovský obdiv a uznanie.
Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová prijala na miestnom úrade manželské páry, ktoré tento významný sviatok oslávili v tomto roku.
Stretnutie s jubilantmi, ktoré mestská časť pravidelne organizuje v mesiaci október je vzdaním úcty ich veku a životnému dielu.
Želáme veľa zdravia a síl do ďalších rokov spoločného života.
Máte aj vy významný sviatok? Prihláste sa prostredníctvom mailu: ivica.krausova@jazerokosice.sk

okt 25

Nejazdime po pamäti

Slanecká cesta je neustála sa meniaca komunikácia, kde prebieha stavebná činnosť. Preto je dôležité sledovať dopravné značenie pri jazde a predísť tak dopravným kolíziám.

ℹ️ZMENA 1: Na Slaneckej ceste došlo k ZÚŽENIU jazdného pruhu v úseku od zjazdu z mosta VSS po dočasný most ponad Myslavský potok, kde sa bude budovať cestná kanalizácia, organizácia dopravy sa však v danom úseku nezmenila. Tým došlo k posunutiu celej dopravy bližšie k električkovej trati a OBMEDZENIU MOŽNOSTI PRIPÁJANIA sa z Levočskej na Slaneckú. Zároveň sa v úseku obnovilo vodorovné dopravné značenie. 

ℹ️ZMENA 2: Zároveň začali platiť obmedzenia na Važeckej ulici pri OC Važec, na ktoré vodičov upozorní dočasné dopravné značenie. Obmedzenia budú trvať počas pracovnej doby. Dôvodom sú výkopové práce, ktoré súvisia s preložkami viacerých inžinierskych sietí.

ℹ️Vodiči sú aj naďalej povinní v úseku dodržiavať zníženú rýchlosť 30 km/h a dodržiavať dočasné dopravné značenie vrátane rešpektovania pravidla prednosti v jazde pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú.

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma