«

»

jún 05

Napíš projekt pre Jazero!

Ste pripravení priniesť nové svieže nápady a oživiť svoje sídlisko? Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do tvorby budúcnosti vášho okolia prostredníctvom Participatívneho rozpočtu (PR).

Vaše nápady NAPÍŠTE AKO PROJEKT, jednoduchý, krátky, opisný A ZAŠLITE PROSTREDNÍCTVOM FORMULÁRA: https://jazerokosice.napady.hlasobcanov.sk/register

Participatívny rozpočet, známy aj ako participatívne rozpočtovanie, je proces, v ktorom občania rozhodujú o tom, ako sa vynaloží časť verejných prostriedkov. Tento prístup prináša viacero výhod:

  1. Zvýšená transparentnosť a dôvera: Participatívne rozpočtovanie zvyšuje transparentnosť v rozhodovacích procesoch. Občania majú priamy prístup k informáciám o rozpočte a môžu sledovať, ako sú peniaze vynakladané.
  2. Aktívne zapojenie občanov: Tento proces umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o verejných prostriedkoch.
  3. Lepšie prispôsobenie verejných výdavkov potrebám komunity: Keď občania priamo rozhodujú o investíciách, projekty sú viac prispôsobené skutočným potrebám a prioritám komunity, čo vedie k efektívnejšiemu využitiu zdrojov.
  4. Budovanie komunity a sociálnej kohézie: Proces participatívneho rozpočtovania podporuje spoluprácu a komunikáciu medzi rôznymi skupinami v komunite.
  5. Zlepšenie miestnych služieb a infraštruktúry: Občania často najlepšie vedia, čo ich komunite chýba alebo čo by ju zlepšilo. Prostredníctvom participatívneho rozpočtovania sa môžu realizovať projekty, ktoré priamo zlepšujú kvalitu života v miestnych oblastiach.
  6. Vzdelávanie občanov o verejných financiách: Proces participatívneho rozpočtovania vzdeláva občanov o tom, ako fungujú verejné financie a aké sú výzvy a obmedzenia spojené s ich riadením.
  7. Inovácia a nové nápady: Zapojenie širšej verejnosti prináša nové perspektívy a inovatívne nápady, ktoré by inak nemuseli byť zohľadnené v tradičných rozpočtových procesoch.
  8. Posilnenie demokracie: Participatívne rozpočtovanie je praktickým prejavom priamej demokracie, kde občania majú reálnu možnosť ovplyvniť rozhodovanie. To posilňuje demokratické procesy a zapája širšiu verejnosť do správy vecí verejných.

Implementácia participatívneho rozpočtu môžu výrazne prispieť k rozvoju a zlepšeniu kvality života v komunite.