«

»

jún 05

Voľby Europarlament

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024. Volebné miestnosti sa vo všetkých okrskoch na Slovensku otvoria o siedmej hodine ráno. Voliť bude možné do 22. hodiny.

  • Informáciu o dátume, čase a mieste konania volieb dostávali voliči do poštových schránok.
  • Aj v eurovoľbách je možné voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku, podmienkou však je získanie hlasovacieho preukazu. Právo na vydanie hlasovacieho preukazu má každý občan s trvalým pobytom na území Slovenska. Požiadať oň je možné už len osobne na miestnom úrade najneskôr do piatka 7. júna počas úradných hodín.
  • Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže každý sám či prostredníctvom iného človeka požiadať , aby prišli členovia komisie s prenosnou schránkou k nemu domov.
  • Komisii vo volebnej miestnosti sa volič s trvalým pobytom na Slovensku preukáže občianskym preukazom a tiež s hlasovacím preukazom, ak mu bol vydaný.
  • Informácie o kandidujúcich stranách a o ich kandidátoch budú prístupné aj v mieste volieb.
  • Vo volebnej miestnosti dostane volič od komisie 24 hlasovacích lístkov.
  • Každý z nich reprezentuje kandidátku jednej politickej strany. Volič si musí vybrať jeden hlasovací lístok.
  • Na ňom môže odovzdať prednostný hlas NAJVIAC DVOM KANDIDÁTOM.
  • Prednostný hlas sa odovzdáva tak, že VOLIČ ZAKRÚŽKUJE poradové číslo vybraného kandidáta alebo kandidátky. Volič však nemusí odovzdať ani jeden prednostný hlas.
  • Hlasovací lístok musí volič následne vložiť do obálky, zalepiť ju a vhodiť do hlasovacej schránky.