«

»

jún 04

Košičania, zapojte sa do pripomienkovania nového územného plánu mesta!

Máte možnosť ovplyvniť budúcnosť vášho mesta! Súčasný územný plán Košíc, ktorý bol vytvorený pred viac ako polstoročím v reakcii na rastúcu industrializáciu a výstavbu nových sídlisk, už nepostačuje na riešenie súčasných výziev. Teraz máte možnosť prispieť k tvorbe jeho novej verzie.

Po desiatich rokoch príprav, dôkladných výskumoch a diskusiách je pripravený návrh nového územného plánu. Na jeho tvorbe sa okrem Útvaru hlavného architekta podieľali aj externí odborníci vrátane architektov, urbanistov, ekonómov a právnikov. Tento návrh je výsledkom rozsiahlych diskusií a pripomienok odbornej aj laickej verejnosti.

Návrh nového územného plánu je teraz dostupný online na stránke: Návrh územného plánu Košice. Vaše pripomienky môžete zasielať aj poštou na adresu košického magistrátu. Pripomienkovanie bude prebiehať do konca septembra.

Cieľom nového územného plánu je odstrániť nedostatky súčasných územnoplánovacích podkladov a pripraviť mesto na ďalší rozvoj. Počas obdobia pripomienkovania bude návrh územného plánu prezentovaný na dvoch miestach: na Hlavnej ulici za sochou Immaculaty a vo vestibule magistrátu.

Môžete sa zúčastniť aj na : POTULKA MESTOM S HLAVNÝM ARCHITEKTOM KOŠÍC https://www.facebook.com/events/468794512326718?locale=sk_SK

Nezmeškajte túto príležitosť a zapojte sa do formovania budúcnosti Košíc! Vaše názory a pripomienky sú dôležité pre vytvorenie kvalitného a funkčného územného plánu, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta.