«

»

mar 09

ZMENY ORGANIZÁCIE DOPRAVY NA SLANECKEJ

 
Ako sa zo sídliska dostanete do centra mesta?
Pripojenie na Slaneckú cestu zo sídliska pravým odbočením (smer centrum mesta) bude možné z ulíc:
METEOROVÁ, RAKETOVÁ, ROVNÍKOVÁ, LADOŽSKÁ, DNEPERSKÁ A LEVOČSKÁ.
Bez zmien zostávajú križovatky na Bukoveckej 18 a pri Teplárni, ktoré je tiež možné použiť na výjazd zo sídliska.
Z ulice Galaktická sa na Slaneckú výjazdom nedostanete.
Odporúčame vám vyštartovať na cesty s časovým predstihom, pretože počet jazdných pruhov na Slaneckej ceste bude znížený a povolená rýchlosť jazdy znížená na 30 km/hod.
Zmena veľkosti písma