Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:     Lucia Kleinová

Členovia:                                                                                                                                             poslanci:       Peter Badanič, Mária Jokeľová

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Roky:

 

 

Zmena veľkosti písma