«

»

mar 19

Učitelia si prevzali ocenenie Pedagóg 2023

Piatkový slávnostný deň bol jedinečnou príležitosťou na oslavu neoceniteľnej práce a poslania učiteľov v Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Oceňovalo sa úsilie a oddanosť 18-tich výnimočných pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ktorí s láskou odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti budúcej generácii.

Starostka Lenka Kovačevičová v príhovore vyzdvihla ich výnimočnú prácu, chválila ich oddanosť, obetu a neúnavnú snahu, ktorú vkladajú do každej hodiny, do každého dňa, s cieľom formovať budúcnosť mladých duší. Jej slová vzdania úcty sa dotýkali nielen ich profesionálneho úsilia, ale aj ich ľudskej podstaty a nezameniteľného prínosu pre spoločnosť.

Bolo pre nás cťou oceniť ich prácu, ktorá je základom pre budúcnosť našej spoločnosti.

Cena Pedagóg roka 2023 bola udelená:

Ing. Ľubomíre Štefániovej

Bc. Andrei Seligovej Jesenskej

Mgr. Dominike Slováčkovej

Renáte Bartokovej

Jane Benedikovej

RNDr. Andrei Herchlovej

Mgr. Ľudmile Jakubovej

Mgr. Stanislavovi Smolkovi

Mgr. Zuzane Nagyovej

Mgr. Lucii Lévyovej

RNDr. Tatiane Denisovej

Mgr. Gabriele Oravcovej

PaedDr. Andrei Kolesárovej Kováčovej

Mgr. Zuzane Kurinciovej

Mgr. Patrícii Pavlíkovej

Mgr. Martinovi Šiffterovi

Blanke Kastellovej

Mgr. Ľuboslave Selepovej

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Kompletné foto: https://www.facebook.com/nadjazerom