«

»

mar 27

Blahoželanie

Predseda Denného centra pre seniorov RSDr. Ivan Hudec oslávil 80 narodeniny.

V mene mestskej časti, poslancov miestneho zastupiteľstva a zamestnancov úradu mu zaželala starostka Lenka Kovačevičová:

„S radosťou a úctou sa pripájame k oslave Vášho 80. výročia života.

Vaše cesty životom boli plné výziev a úspechov, no Vaša odvaha a vytrvalosť zanechali hlboký dojem v srdciach všetkých, ktorí Vás poznajú.

Vašich 80 rokov je pre nás všetkých znamením lásky, starostlivosti a múdrosti, ktorú šírite okolo seba. Vaša neúnavná oddanosť a bezhraničná láska sú príkladom, ktorým nás inšpirujete každý deň.

Dovoľte nám vyjadriť úprimnú vďaku a obdiv za Váš život, ktorý slúži ako svetlo a inšpirácia pre nás všetkých. Prajeme Vám, aby ste ešte dlho zostali medzi nami, aby ste svojím dobrotivým srdcom aj naďalej potešili všetkých okolo seba a zasielame obrovské množstvo zdravia, šťastia a lásky.