«

»

mar 27

Spojenie sŕdc a solidarity!

Včera sa na Bosákovej ulici odohralo jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré nás napĺňa hrdosťou a radosťou z ľudskej solidarity. Arcidiecézna charita Košice otvorila svoje náručie a zorganizovala nádherné veľkonočné pohostenie pre tých, ktorí nemajú vlastný domov.

Celý tento duchovný zážitok bol spečatený svätou omšou, ktorej celebrovanie sa ujal samotný Mons. Bernard Bober, vážený košický arcibiskup a metropolita. Jeho prítomnosť dodala tomuto podujatiu ešte väčší zmysel a hĺbku.

Okrem úžasného duchovného zážitku a kultúrneho programu sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia kraja a mesta, ktorí podujatie podporili a ukázali svoju solidaritu. Nesmieme zabudnúť ani na zástupcov z našej mestskej časti – zástupcu starostky Bernarda Berbericha a Katarínu Hermelyovú, ktorí priniesli praktické darčeky od mestskej časti.

Toto podujatie nám pripomenulo, že v tomto svete je ešte veľa lásky a dobra. Spojenie našich sŕdc a rúk nám umožňuje meniť svet a prinášať útechu tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Nech táto veľkonočná atmosféra lásky a solidarity pretrváva a nech nás spája až do ďalších dní.