Archív kategórii: Dôležité oznamy

mar 05

Upozornenie na smogovú situáciu

Riadiace stredisko ozónového smogového varovného systému informuje verejnosť, že je v platnosti Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasti uvedené nižšie. Košice a okolie: Platnosť upozornenia sa začína o 22:00 hodine dňa 4.3.2018 do odvolania.

jan 29

Revitalizácia verejných priestranstiev

Privítali by ste finančnú pomoc pri skrášľovaní alebo obnove svojej predzáhradky ? Máte možnosť prihlásiť sa prostredníctvom Spoločenstiev vlastníkov bytov a správcov do Výzvy a môžete získať finančný príspevok na nákup potrebného materiálu a sadeníc pre Vašu predzáhradku až do výšky 200 €.  

Chcem vedieť viac »

jan 23

Štatistické zisťovanie RÚ

jan 22

Oznámenie o štatistickom zisťovaní rodinných účtov

Týmto Vám oznamujeme, že od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018 sa vo vybraných domácnostiach uskutoční zisťovanie informácií o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Chcem vedieť viac »

sep 06

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

OZNAM Oznamujeme občanom, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva  čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v územnom obvode Okresov Košice I až IV a Košice – okolie od 5. 9. 2017 od 14:00 hod. Odvolanie času ZNVP  

aug 08

Spoločnosť Eltodo Osvetlenie v meste končí – poruchu opraví DPMK

Volajte číslo 055 640 7345 Po 15 rokoch spoločnosť Eltodo Osvetlenie, ktorá mala v našom meste na starosti verejné osvetlenie, s touto činnosťou u nás končí. Zatiaľ – do konca roka – sa o funkčnosť svetiel bude starať Dopravný podnik mesta Košice, ktorý na to už vyčlenil ľudí a vytvoril samostatné stredisko. Nám, občanom, je …

Chcem vedieť viac »

aug 07

Inžiniersko-geologický prieskum jazera

Mesto Košice v súvislosti s výrazne nepriaznivou kvalitou vody v rekreačnej časti Jazero v Košiciach na území MČ Košice – Nad Jazerom, začalo v roku 2015 realizovať kroky na zlepšenie jej kvality. Boli navrhnuté opatrenia, ktorých cieľom je eliminovať nepriaznivý stav kvality vody a výskytu siníc v jazere. Jedným z navrhnutých opatrení bolo spracovanie štúdie …

Chcem vedieť viac »

aug 07

Oznámenie

aug 04

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

OZNAM Oznamujeme občanom, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, vzhľadom na klimatické podmienky s pretrvávajúcimi vysokými teplotami vzduchu vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v územnom obvode Okresov Košice I až IV a Košice – okolie od 4. 8. 2017 od 6:00 hod až do odvolania.   Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku …

Chcem vedieť viac »

júl 31

Oznámenie o zmene úradných hodín

Na základe výstrahy SHMÚ, odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Pracovnej služby, v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia § 37 a vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, starostka MČ Nad jazerom, Ing. Mgr. Lenka …

Chcem vedieť viac »

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma