Archív kategórii: Dôležité oznamy

jún 26

Zrušenie opatrenia MVP

Zrušenie opatrenia MVP

jún 20

Oznámenie

Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“ Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept …

Chcem vedieť viac »

jún 18

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach oznamuje o Vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie od 15.06.2018 od 15.00 hod. až do odvolania.

apr 11

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi 2018

opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi 2018 – pdf verzia                    

Chcem vedieť viac »

apr 11

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie SiLC

apr 09

Zisťovania o príjmoch a životných podminekach domácností (EU SILC)

Slovenska republika sa prostredníctvom Štatistickéno úradu SR zapojila do realizácie Zist’ovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC 2005 – 2017). Ciel’om tohto projektu je vytvoriť spoločný …

Chcem vedieť viac »

mar 05

Upozornenie na smogovú situáciu

Riadiace stredisko ozónového smogového varovného systému informuje verejnosť, že je v platnosti Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasti uvedené nižšie. Košice a okolie: Platnosť upozornenia sa začína o 22:00 hodine dňa 4.3.2018 do odvolania.

jan 29

Revitalizácia verejných priestranstiev

Privítali by ste finančnú pomoc pri skrášľovaní alebo obnove svojej predzáhradky ? Máte možnosť prihlásiť sa prostredníctvom Spoločenstiev vlastníkov bytov a správcov do Výzvy a môžete získať finančný príspevok na nákup potrebného materiálu a sadeníc pre Vašu predzáhradku až do výšky 200 €.  

Chcem vedieť viac »

jan 23

Štatistické zisťovanie RÚ

jan 22

Oznámenie o štatistickom zisťovaní rodinných účtov

Týmto Vám oznamujeme, že od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018 sa vo vybraných domácnostiach uskutoční zisťovanie informácií o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Chcem vedieť viac »

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma