«

»

dec 20

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6 júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovanie je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (PDF;121 KB)

Zmena veľkosti písma