«

»

aug 30

Oznámenie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 30.08.2021 od 8:30 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Nad Jazerom, konkrétne sa jedná o ulicu Rovníková. Odstraňovať budeme poruchu na ulici Rovníková 9.

 Ďakujeme za Vaše pochopenie.

VVS a.s., Závod Košice,  tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507

Zmena veľkosti písma