jan 24

Mamičky a detičky cvičte s nami

Príďte 27. januára v piatok o 10.00 hodine na prvú otvorenú hodinu zdarma do Kultúrneho strediska Jazero, kde sa dozviete všetky potrebné informácie. Tešíme sa na vás 

jan 19

Výmenník Važecká a Loďka nádeje organizujú pre všetky deti rozprávkové podujatie

  Pozývame vás na Detský ples FROZEN (nejedná sa o karneval), ktorý sa uskutoční 26. januára vo štvrtok vo Výmenníku Važecká (Sídlisko Nad jazerom) v čase od 16.00 do 19.00 hodiny. Pripravený program: Scénka z rozprávky FROZEN, ktorú si pre vás pripravili dobrovoľníci, nebudú chýbať ani  súťaže, tanečný bál, tombola, občerstvenie. Doporučené oblečenie: Dievčatá: šaty alebo sukňa s blúzkou. Chlapci: rifle s košeľou alebo iné spoločenské oblečenie. Tešíme sa na vás!

jan 19

Výmenník Važecká a Loďka nádeje organizujú pre všetky deti rozprávkové podujatie s názvom „Doba ľadová“

Deviateho februára vo štvrtok v čase od 16.00 do 19.00 hodiny vo Výmenníku Vážecka ( Sídlisko Nad jazerom) pripravujeme zaujímavý program pre deti, ktorý bude zahŕňať:
Tvorivé dielne na tému Doba ľadová a rozprávkové súťažné stanovištia. Nájdite si čas a príďte medzi nás!

jan 18

Oznámenie o triedenom vrecovom zbere

V súvislosti s naplánovaným  zvozom vrecového triedeného zberu v treťom januárovom týždni si dovoľujeme informovať verejnosť, že odvoz skla zo zelených 100 l vriec KOSIT v dňoch od  18. až do 21. januára 2017 nebude realizovať.    Dôvodom je posilnenie zvozu komunálneho odpadu a skrátenie časového sklzu, ktorý je spôsobený tým, že osádka zberného vozidla musí koše   manuálne vyslobodzovať z nánosov snehu pri kontajnerových stanovištiach. Preto prosíme  občanov, fyzické osoby bývajúce   v IBV,   aby svoje vrecia pred domy v uvedených termínoch  nevykladali.  Robíme všetko preto, aby sa situácia stabilizovala čo najskôr.  Stále je tu aj  možnosť  vytriedený odpad odovzdať v niektorom zo zberných dvorov na území mesta. O náhradnom termíne budeme včas  informovať. Za pochopenie vopred ďakujeme.

jan 11

Zber vianočných stromčekov a nadrozmerného odpadu

Firma KOSIT a.s. oznamuje, že zber vianočných stromčekov – odpad zo zelene sa bude realizovať v termíne 17. januára 2017 v utorok. Prosíme našich občanov, aby nepotrebné vianočné stromčeky do tejto doby umiestnili pri jednotlivých kontajneroviskách. Zároveň vyzývame občanov, aby nadrozmerný odpad /matrace, WC, umývadla, vane, nábytok, gaučové súpravy a iné / neponechávali pri kontajneroviskách nakoľko tým znehodnocujú životné prostredie pre ostatných spolubčanov a porušujú platné všeobecné záväzné nariadenie o čistote a poriadku. Najbližší zber nadrozmerného odpadu bude firma KOSIT realizovať v 6.týždni tohto kalendárneho roka, to je od 6.do 10. februára 2017. Prečítajte si viac »

jan 04

Ľudí bez domova uchýlia pred mrazmi

V súvislosti s očakávaným nepriaznivým počasím s nízkymi teplotami mesto Košice oznamuje, že v prípade zistenia osôb bez domova je možné túto skutočnosť nahlásiť počas celého dňa nepretržite neziskovej organizácii Oáza – Nádej pre nový život na telefónnych číslach 0903 517 150 alebo 0948 443 481. Prečítajte si viac »

dec 27

Príhovor starostky Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej

 

Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, viac si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty i obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré pre každú rodinu znamenajú veľa. Prečítajte si viac »

dec 22

Otvorili sme Workoutové ihrisko

Naša Mestské časť dostala krásny vianočný darček. Za prítomnosti primátora mesta Richarda Rašiho, viceprimátorky Renáty Lenártovej, starostky Lenky Kovačevičovej, zástupcu starostky Bernarda Berbericha, poslancov Mestskej časti  Andrei Gajdošovej, Róberta Schwarcza, perfektných Strong brothers Dávida Molitorisa a Matúša Meška, miestnych obyvateľov, žiakov základných škôl i ďalších účastníkov sme vo štvrtok napoludnie otvorili Workoutové ihrisko v Rekreačnej lokality Jazero - pri splave na Jenisejskej ulici. Prečítajte si viac »

dec 19

Oznámenie o zvýšenom hluku počas búracích prác na Galaktickej 9A

Rozhodnutím stavebného úradu č. A/2016/12617-02/IV/TOM o odstránení stavby prebieha v súčasnosti odstraňovanie stavby - objekt bývalej materskej školy na Galaktickej 9A. Prečítajte si viac »

dec 18

Stašák roztancoval i rozospieval publikum

Mikuláš rozdal posledné balíčky a Štedrý deň klope na dvere. Posledný deň Jazerských Vianoc bol plný kultúrneho programu. Vystupovali deti materských, základných škôl a mnohí ďalší. Zima je, zima je svojou piesňou poukázala na chladné počasie Anna Gaja, chlad si však nik neuvedomaval nakoľko sa diváci zahriali pri tanci. Vystúpili aj spoločne v speváckom duete s Jurajom Fotulom. Jazerské publikum bolo skrátka neuveriteľné, plné elánu a energie. Peter Stašák pridal k príjemnej atmosfére a zaujal aj tých najmenších. Prečítajte si viac »

Staršie «