mar 25

Miestny úrad ostáva pre verejnosť zatvorený, fungujeme v obmedzenom režime

Od pondelka 30. marca 2020 bude miestny úrad MČ Košice Nad jazerom pre verejnosť naďalej zatvorený, ale budeme pre Vás pracovať v obmedzenom režime:
hodiny pre verejnosť sú pondelok až štvrtok 8.00 – 12.00 hodiny
V obmedzenom režime budeme vykonávať :
• prihlasovanie občanov na trvalý pobyt a na prechodný pobyt
• vydávanie potvrdení o pobyte.
V záujme zachovania bezpečnosti Vášho zdravia a s ohľadom na pracovníkov miestneho úradu, Vás prosíme o dodržiavanie vyznačených odstupov pre státie v rade, o komunikáciu pri určenom okienku v ochrannom rúšku.
Za pochopenie ďakujeme.

mar 24

NOVÉ OPATRENIA, ktoré prijala vláda SR v súvislosti s epidémiou koronavírusu

PRE VŠETKÝCH:

  • ochranné rúška mimo bydliska budú povinné
  • stáť v akomkoľvek rade budú musieť ľudia vo vzdialenosti dva metre od seba,
  • od 30. marca majú vo všetkých nemocniciach, fabrikách, obchodoch merať teplotu na čele.
  • predlžuje sa zákaz organizovania hromadných akcií od 24. marca do odvolania.

Prečítajte si viac »

mar 24

Miestny úrad sa premenil na krajčírsku dielňu

Dnes už 9. deň šijú úradníčky  bavlnené rúška pre Jazerčanov , ale aj obyvateľov z iných mestských častí. Prečítajte si viac »

mar 20

Obedy pre seniorov – aktualizované

Keďže sa obmedzil výdaj stravy pre seniorov, jedáleň na Vojvodskej ulici v mestskej časti Juh vie zabezpečiť stravovanie pre seniorov.
Cena obeda je 3,70€ s DPH – polievka, hlavné jedlo, balné a rozvoz. Platba hotovosťou, prevodom na účet. Veľmi dôležité: obed si musíte objednať DEŇ VOPRED od 8.00 – 12.30 hod. Objednávky na tel. čísle 0907 588 129 alebo emailom na kuchyna@restaurak.sk. Jedálny lístok nájdete na http://www.restaurak.sk/-jedalen

Balený obed si môžete aj vyzdvihnúť v jedálni na Vojvodskej 5 – netreba nosiť obedár , iba tašku do ktorej si zatavenú misku s obedom vložíte. Rozvoz medzi 08:30-14:00 hod. podľa vzdialenosti.

mar 18

KORONAVÍRUS – chráňme sa!

Ponúkame vám odporúčania , ako sa chrániť. Prečítajte si viac »

mar 18

OZNAM PRE STRAVNÍKOV a SENIOROV


Od pondelka 23. marca 2020 bude pozastavený výdaj stravy vo Frucone až do odvolania. Tí, ktorí majú dohodnutú roznášku obedov, tým bude táto služba naďalej zabezpečovaná.

Seniori a ťažko chorí obyvatelia, ak máte problém s nákupmi, zabezpečíme vám službu , ktorá vám nákup prinesie až domov. Pre viac informácií kontaktujte pani starostku Lenku Kovačevičovú na tel. čísle 0902 625 152.

mar 13

Celoštátne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Ústredný krízový štáb SR prijal nasledujúce opatrenia platné od dnešného dňa od 7.00 hodiny pre celé územie Slovenska: Prečítajte si viac »

mar 13

OZNAM

Od dnes piatku 13. marca 2020 do skončenia mimoriadnej situácie bude Miestny úrad MČ Košice Nad jazerom  pre verejnosť ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch nás však môžete kontaktovať telefonicky na čísle 055 – 302 77 14, alebo e-mailom na adrese: iveta.tirdilova@jazerokosice.sk

Prečítajte si viac »

mar 11

Doteraz prijaté opatrenia

1./ Od 6. marca vyhlásil Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky zákaz návštev v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb i väzniciach. Odporúča občanom, ktorí sa vrátili z ohnísk nákazy – zo štátov Čína, Južná Kórea, Irán, Taliansko, aby podstúpili 14 dňovú karanténu a nenavštevovali verejné podujatia, nákupné centrá či bohoslužby. Za nerešpektovanie nariadenia o karanténe môže byť uložená pokuta 1 650 eur. V tejto situácii je v záujme vlastného zdravia najlepšie ostať doma.V prípade zdravotných ťažkostí TELEFONICKY kontaktovať obvodného lekára. Viac informácií nájdete na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234

2./ Hlavný hygienik SR: Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

3./ Mesto Košice prijalo opatrenia v zmysle nariadení MZ SR a Hlavného hygienika SR. Primátor mesta do odvolania vydal zákaz:
1. vykonávať verejné zhromaždenia na území mesta
2. organizovať kultúrno – spoločenské a športové podujatia s vyššou koncentráciou ľudí
3. usporadúvať školské exkurzie, zájazdy, výlety a akcie s vyššou koncentráciou detí
4. zakázal návštevy v zariadeniach sociálnych služieb

4./ MÚ MČ Nad jazerom prijal tieto opatrenia:
– zrušenie všetkých hromadných akcií na území MČ Nad jazerom v Košiciach
– zvýšenie informovanosti obyvateľstva cez web stránku a oznámení na miestnom úrade
– zrušenie overovania u občanov pracovníkmi MÚ MČ Nad jazerom v Košiciach
– zvýšená a dezinfekcia všetkých priestorov MÚ
– zvýšená informovanosť pracovníkov MÚ o opatreniach a prevencií formou školení a upozornení
– posun úradných hodín / od 9,00hod. / z dôvodu dezinfekcie priestorov MÚ

mar 11

UPOZORNENIE

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, v zmysle nariadení Ústredného krízového štábu SR, Regionálneho .úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR, dôrazne žiadame občanov, ktorí vstupujú do priestorov miestneho úradu, aby nezľahčovali súčasnú situáciu. Upozorňujeme, že v prípade úmyselného šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby sa budeme riadiť dole uvedenou legislatívou.

Trestný čin „ŠÍRENIE NEBEZPEČNEJ NÁKAZLIVEJ ĽUDSKEJ CHOROBY“ ustanovenie § 163 Trestného zákona.

(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) za krízovej situácie.

Staršie «

Zmena veľkosti písma