«

»

nov 19

Začala sa rekonštrukcia trhoviska na Ždiarskej ulici

Celé územie sa bude revitalizovať, pribudnú krásne nové trhové stoly v prevedení, ktoré by malo odolávať vandalom a s kvalitnou povrchovou úpravou do exteriéru.

Bude sa robiť podkladová plocha a opraví sa prípojka vody vrátane osadenia nového pitníka, ktorý môžu využiť predajcovia i nakupujúci. Okolo trhoviska a priľahlých ulíc sa v budúcom roku dobuduje nové osvetlenie, na ktoré je spracovaná projektová dokumentácia a v súčasnosti je v posudzovaní dotknutých orgánov. Rekonštrukcia trhoviska by mala byť ukončená ešte tento rok.
Zmena veľkosti písma