«

»

nov 23

Rozsvietili sme chodník popri Myslavskom potoku

Plánovaná investícia v mestskej časti je zrealizovaná. Desať svetelných bodov osvetľuje úsek od Jenisejskej 49 pozdĺž Myslavského potoka až po Ladožskú 16.

Zmena veľkosti písma