«

»

nov 17

Pripomíname si Deň boja za slobodu a demokraciu

Deň boja za slobodu a demokraciu – 17. november – je na Slovensku štátnym sviatkom. Tohto roku pripadol na utorok. Tento deň si pripomíname udalosti z roku 1989. Hovoríme o Nežnej revolúcii, ktorá je názvom pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Zároveň je aj Medzinárodným dňom študentstva, a práve študenti boli iniciátormi revolúcie, ku ktorým sa pridali najprv herci a postupne aj ostatní obyvatelia.
 
Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti násiliu, v Česku Občianske fórum. Po brutálnom zásahu polície proti študentom na pražskej Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách štrajkovali. 7. decembra 1989 po rezignácii komunistickej federálnej vlády bola o tri dni vymenovaná nová vláda a vtedajší prezident Gustáv Husák podal demisiu. Následne Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.

Rok 1989 priniesol národom vtedajšej Československej socialistickej republiky, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vierovyznaní.
 
Pripomínajme si tieto udalosti a správajme sa vždy tak, aby naša vybojovaná sloboda nebola nikdy ohrozená. Udalosťami spred 31 rokov sme poslali do histórie režim, ktorý mnohým ublížil, zničil či dokonca zobral život. Ale ani desaťročia trvalý tlak nedokázal vymazať z našej spoločnosti túžbu po slobode a rešpekt k druhým ľuďom.
 
Zdroj: Historický kalendár TASR
Zmena veľkosti písma