Archív kategórii: Dôležité oznamy

dec 19

OZNAM

dec 12

Štatistické zisťovanie RÚ

V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., sa od 6.12.2022 do 12.1.2024 aj v našej mestskej časti uskutoční zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa (je povinný sa preukázať osobitným poverením). Získané informácie sú chránené a nezverejňujú sa.

nov 18

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“

sep 02

ZÁKAZ KÚPANIA

Od dnešného dňa platí v „Plážovom kúpalisku Jazero“ ZÁKAZ KÚPANIA!

Chcem vedieť viac »

aug 26

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času ZNVP (PDF; 144KB)

júl 15

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku (PDF; 464kB)

jún 28

Vyhlasenie ČVNVP II

vyhlásenie ČVNVP II.2022 (PDF;472KB)

jún 23

Oznam.

Oznam o konaní podujatí a prípadnej zvýšenej miere hluku. Oznam (PDF;672kB)

jún 20

Zisťovanie AES

Śtatistické zisťovanie (PDF;168KB)

jún 02

Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene

Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene Oznámenie o strategickom dokumente Rámec pre boj proti klimatickej zmene (PDF;680KB)

Staršie «

» Novšie