Found 8 search results for keyword: vyberove konanie

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia kultúry

Výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry Zápisnica a výsledok výberového konanie na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výsledok a zápisnica – výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

máj 27

Výberové konanie

Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice vyhlasuje Výberové konanie na prácu pomocného robotníka pre údržbu čistoty a poriadku na sídlisku Košice – Nad jazerom

Chcem vedieť viac »

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

 Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výsledok a zápisnica – výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

máj 21

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúcej oddelenia kultúry

Výberová komisia zhodnotila výsledky výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúcej oddelenia kultúry Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.5.2015. Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúcej oddelenia kultúry

Archív

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia kultúry

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na prácu pomocného robotníka pre údržbu čistoty a poriadku na sídlisku Košice – Nad jazerom

feb 17

Oznámenie pre uchádzačov o zamestnanie

Mestská časť Košice – Nad jazerom prijme do pracovného pomeru pomocných pracovníkov na dobu určitú /9 mesiacov/ podľa paragrafu 54 ods.1,písmeno a/ zákona č.5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti – národný projekt „Šanca na zamestnanie“.

Chcem vedieť viac »

Zmena veľkosti písma