Found 4 search results for keyword: vyberove konanie

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia kultúry

Výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry Zápisnica a výsledok výberového konanie na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výsledok a zápisnica – výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

máj 27

Výberové konanie

Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice vyhlasuje Výberové konanie na prácu pomocného robotníka pre údržbu čistoty a poriadku na sídlisku Košice – Nad jazerom

Chcem vedieť viac »

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

 Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výsledok a zápisnica – výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy