Found 11 search results for keyword: vyberove konanie

dec 28

Výberové konanie na pozíciu terénneho asistenta COVID

Mestská časť Košice – Nad jazerom vyhlasuje výberové konanie na  dve pracovné miesta terénnych asistentov COVID Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu miestneho úradu, termín doručenia platí aj pre zásielky zaslané poštou. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 5. januára 2021 …

Chcem vedieť viac »

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia kultúry

Výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry Zápisnica a výsledok výberového konanie na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výsledok a zápisnica – výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

máj 27

Výberové konanie

Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice vyhlasuje Výberové konanie na prácu pomocného robotníka pre údržbu čistoty a poriadku na sídlisku Košice – Nad jazerom

Chcem vedieť viac »

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

 Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výsledok a zápisnica – výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

máj 21

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúcej oddelenia kultúry

Výberová komisia zhodnotila výsledky výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúcej oddelenia kultúry Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.5.2015. Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúcej oddelenia kultúry

2.týždeň

11.1.2021 Pondelok Pracovné rokovanie s primátorom mesta Košice Bežná korešpondencia 12.1.2021 Utorok Bežná korešpondencia Okresný úrad Stretnutie s médiami 13.1.2021 Streda Bežná korešpondencia Výberové konanie – Terénny asistent COVID Vybavovanie a podpisovanie úradných listín, pošty 14.1.2021 Štvrtok Bežná korešpondencia Kontrola sídliska a RL 15.1.2021 Piatok Bežná korešpondencia Vybavovanie a podpisovanie úradných listín, pošty

Archív

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia kultúry

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na pozíciu vedúceho ekonomického oddelenia

feb 17

Oznámenie pre uchádzačov o zamestnanie

Mestská časť Košice – Nad jazerom prijme do pracovného pomeru pomocných pracovníkov na dobu určitú /9 mesiacov/ podľa paragrafu 54 ods.1,písmeno a/ zákona č.5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti – národný projekt „Šanca na zamestnanie“.

Chcem vedieť viac »

Next page »

Zmena veľkosti písma