«

»

máj 15

Rozprávkové Jazero bolo opäť krásne, rozprávkové

Deti priniesli radosť sebe i divákom

Prehliadka dramatizovaných rozprávok Rozprávkové Jazero, ktorú už 22 rok organizuje Špeciálna základná škola z Rovníkovej ulice, to je podujatie, na ktoré sa deti zo „špeciálok“ veľmi tešia. I keď sú za ich vystúpením hodiny a hodiny nácvikov textov, pohybov, spevu i tvorby kulís, výsledok je vždy neopísateľný. Tak to bolo i na tomto ročníku, na ktorý opäť prišlo všetkých päť špeciálnych škôl mesta a predviedli šesť rozprávok.

 

Podujatie otvorila domáca – Špeciálna základná škola z Rovníkovej ulice – a zahrala rozprávku Lenivý Buco. So žiakmi ju nacvičili PaedDr. Gabriela Lešková a Mgr. Mária Valentová. Spojená škola z Vojenskej ulice detským divákom zahrala dve predstavenia. Mgr. Irena Hilčíková, Mgr. Dušana Farkašová a Mgr. Alojz Lehocký s detskými hercami nacvičili hru Batoh strachu a Mgr. Alexandra Stašová spolu s Ing. Evou Barinkovou rozprávku Spiaci trpaslík. Špeciálna základná škola z Inžinierskej ulice sa predviedla predstavením Disco domček, o nácvik ktorého sa postarali Mgr. Zuzana Martonová a Mgr. Miroslav Blaško Špeciálna základná škola z Odborárskej ulice zahrala vďaka PaedDr. Zuzany Réveszovej a Bc. Jany Balogovej Rozprávku o lienke Lenke. Spojená škola z Opatovskej cesty na javisku predviedla Príbehy Ježka Separka, ktoré s detskými účinkujúcimi nacvičili Mgr. Zuzana Hozová a Mgr. Klaudia Križalkovičová.

V divadelných predstaveniach vystúpilo 50 detí, z ktorých každé predviedlo maximum toho, čo dokáže. Najúžasnejšie, a to by sa mohli iní od nich učiť, bola radosť každého z nich z vystúpenia, srdce, ktoré do svojej postavičky dali a úprimný prejav, ak sa im výstup podaril a diváci ho odmenili potleskom. Prehliadka, ako to povedala riaditeľka školy z Rovníkovej ulice Mgr. Jana Valenčáková, bola opäť vyvrcholením celoročnej práce pedagógov v tejto oblasti práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením, z ktorých mnohé pochádzajú aj zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Na podujatí bola i starostka Lenka Kovačevičová, ktorá sa tešila z vystúpení detí a rada bola aj tomu, že keď do kultúrneho centra prichádzala, na schodoch stretla trému, ktorá odtiaľ utekala kade -ľahšie. „Medzi vami nemala čo robiť, vy ste trému nemali a všetci ste boli výborní,“ pochválila detských účinkujúcich a obdarovala ich sladkosťou.